Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Dziś jest: czwartek, 17-01-2019
Imieniny: Antoniego, Henryki, Mariana
Wersja dla słabowidzących
slider-1.jpeg

Program Rodzina 500+

 

Program Rodzina 500+


podsumowanie realizacji programu Rodzina 500+ (świadczenie wychowawcze) na terenie gminy Krapkowice w roku 2016.

W okresie od dnia 01.04.2016r. do 31.12.2016r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krapkowicach

  • wpłynęło 1 368 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w tym:

- 194 drogą elektroniczną
- 1174 w formie papierowej

  • wydano 1181 decyzji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego
  • Wypłacono świadczenia na łączną kwotę 6 438 121,00 zł.
  • Miesięcznie ze świadczenia wychowawczego korzystało około
    1 030 rodzin.

Realizacja programu Rodzina 500+ spowodowała, że Do Działu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego wpłynęło w 2016 r. o 385 wniosków więcej względem 2015r. Osoby ubiegające się o 500+ dowiadywały się od pracowników, iż przysługuje im prawo do świadczeń rodzinnych. Część osób do tego momentu nie wiedziała nawet, że istnieje coś takiego jak zasiłek rodzinny lub że jest osiągalny; że nie dotyczy wyłącznie ludzi nie posiadających dochodów.

 

Przypominamy jednocześnie, że wnioski o 500+ można składać w każdej chwili. Jeśli ktoś do tej pory nie ubiegał się o przyznanie świadczenia, może przyjść i  jeżeli spełni warunki do przyznania świadczenia, to naliczone ono zostanie od miesiąca złożenia wniosku. Warto pamiętać także, że gdy narodzi się nowe dziecko a świadczenie wychowawcze jest już przyznane na starsze dzieci, to  nowy członek rodziny też może zostać objęty programem.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada tego roku.

Nowe wnioski na okres obowiązujący od 01.10.2017 r. będą wydawane już od 01 lipca 2017 r., natomiast składać będzie można
od 01 sierpnia 2017r.

Zachęcamy do korzystania z elektronicznej formy przesyłania wniosków (np. poprzez własne posiadane konto bankowe- on line), szczególnie gdy wniosek dotyczy drugiego i kolejnego dziecka w wieku do 18 roku życia.

W przypadku rodzin zamieszkałych na terenie Krapkowic, których członkowie rodzin (w tym: małżonkowie, rodzice dzieci) pracują za granicą (w tym także w charakterze pracownika delegowanego)  lub posiadają zagraniczne świadczenia jak renty, emerytury czy zasiłki dla bezrobotnych, wnioski o świadczenie wychowawcze składane są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krapkowicach. Wnioski należy składać na każde dziecko, a zatem formularz wypełnia się w ten sposób, że wnioskuje się także o świadczenie na pierwsze dziecko.

Do wniosku należy dostarczyć między innymi dokumenty potwierdzające wysokość dochodów (według indywidualnych wykazów sporządzanych przez pracowników tut. OPS).Wnioski te przekazywane są w następnej kolejności do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Opolu.


ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE PODLEGA BOWIEM PRZEPISOM O KOORDYNACJI SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO.

UWAGA! INSTYTUCJE ZAGRANICZNE BĘDĄ WYMAGAŁY DECYZJI W SPRAWIE ŚWIADCZEŃ 500+ (BEZ WZGLĘDU NA TO CZY ŚWIADCZENIE W POLSCE PRZYSŁUGUJE CZY TEŻ NIE). TYLKO DECYZJE BĘDĄ POTWIERDZENIEM PRAWA DO ŚWIADCZENIA LUB BRAKU PRAWA DO ŚWIADCZENIA.

 

Szukaj na stronie