Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Dziś jest: sobota, 16-01-2021
Imieniny: Mascelego, Walerii, Włodzimierza
Wersja dla słabowidzących
slider-1.jpeg

SR i FA na okres 2017-2018

Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny na okres 2017-2018
 

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego:
PDFWniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.pdf

Pozostałe ewentualne załączniki do wniosku:
PDFZaświadczenie - Oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej.pdf
PDFOświadczenie wnioskodawcy potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania.pdf
PDFOświadczenie wnioskodawcy potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania.pdf
PDFOświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne.pdf
PDFOświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego.pdf
PDFOświadczenie wnioskodawcy o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania.pdf
PDFOświadczenie wnioskodawcy o terminie i okresie na jaki został udzielony urlop wychowawczy.pdf
PDFOświadczenie wnioskodawcy o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem.pdf
PDFOświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.pdf
 Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego:
PDFWniosek o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.pdf

Pozostałe ewentualne załączniki do wniosku:

PDFOświadczenie wnioskodawcy o bezskuteczności egzekucji alimentów.pdf
PDFOświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny.pdf
PDFOświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne.pdf
PDFZaświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej.pdf

 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego:
PDFWniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego.pdf

Pozostałe ewentualne załączniki do wniosku:

PDFOświadczenie dotyczące ustalenia organu właściwego do realizacji świadczeń.pdf
PDFOświadczenie złozone na wniosek strony (art. 75 § 2 kpa).pdf
 Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego:
PDFWniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.pdf

Pozostałe ewentualne załączniki do wniosku:

PDFOświadczenie dot. zasiłku pielegnacyjnego.pdf
PDFOświadczenie dotyczące ustalenia organu właściwego do realizacji świadczeń.pdf
 Wniosek o jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka upośledzonego:
PDFWniosek o jednorazowe świadczenie z tyt. urodzenia się dziecka upośledzonego.pdf

Pozostałe ewentualne załączniki do wniosku:

PDFOświadczenie dotyczące ustalenia organu właściwego do realizacji świadczeń.pdf
PDFZaświadczenie lekarskie wystawione przez położną.pdf
PDFZaświadczenie.pdf

 
Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka:
PDFWniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.pdf

Pozostałe ewentualne załączniki do wniosku:

PDFZaświadczenie lekarskie wystawione przez położną.pdf
PDFProśba o wypłatę świadczenia wychowawczego.pdf
PDFOświadczenie złozone na wniosek strony (art. 75 § 2 kpa).pdf
PDFOświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny.pdf

 Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego:
PDFWniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.pdf

Pozostałe ewentualne załączniki do wniosku:
PDFOświadczenie złozone na wniosek strony (art. 75 § 2 kpa).pdf
PDFOświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny.pdf
PDFOświadczenie dotyczące ustalenia organu właściwego do realizacji świadczeń.pdf


 Świadczenia Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny na okres 2016-2017

Wniosek o zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego
Wniosek o becikowe
Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny
Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne
Wniosek o specjalny zasiłek opiekuńczy
Wniosek o świadczenie rodzicielskie
500+ 2017-2018
Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu ciężko chorego dziecka
 

Szukaj na stronie