Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Dziś jest: piątek, 31-03-2023
Imieniny: Balbiny, Kamila, Kornelii
Wersja dla słabowidzących
slider-1.jpeg

Wydarzenia rok 2016 GKRPA

 

Wykaz działań profilaktycznych realizowanych w 2016r. przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krapkowicach
 

I. Ogólnopolskie Kampanie Profilaktyczne

  1. Kampania „ Zachowaj Trzeźwy Umysł” - kampania była  prowadzona w szkołach podstawowych i gimnazjalnych. W konkursie plastyczno-literackim 6 uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej w Żywocicach otrzymało nagrody książkowe i zakwalifikowało się do następnego etapu dot. recenzji książki.
  2. Kampania „Przemoc boli” - kampania prowadzona w szkołach podstawowych składała się z trzech elementów:  materiały kampanijne i plakaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, materiały edukacyjne dla rodziców, materiały szkoleniowe dla nauczycieli.
  3. Kampania „Reaguj na przemoc” - Zakupione materiały kampanijne tj. ulotki dla ofiar przemocy, ulotki dla świadków przemocy, ulotki dla sprawców przemocy. Materiały zostały przekazane do placówek tj. pomocy społecznej, służby  zdrowia   w tym również  wiejskich ośrodków zdrowia, policji itp.
  4. Kampania „Przeciw Pijanym Kierowcom” – kampania była prowadzona w szkołach gimnazjalnych i szkołach nauki jazdy. Zakupione ulotki i plakaty zostały również przekazane do placówek pomocy społecznej, poradni odwykowych, punktu konsultacyjnego.

Str 1.jpeg Str 2.jpeg

Członkowie Komisji wraz z członkami Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w dniu 19.10.2016r. rozdali nagrody przyznane w konkursie plastyczno-literackim „ Pod Dobrą Opieką” w ramach Ogólnopolskiej Kampanii” Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Nagrody otrzymało 6  uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej w Żywocicach.

IMG_0437.jpeg IMG_0440.jpeg
 

II. Programy profilaktyczne

Kwiecień 2016

Centrum Profilaktyki i Reedukacji „ATELIER”, Sp. z o.o. Kraków

9 edycji warsztatów dla uczniów klas IV i VI Szkół Podstawowych z tematyki „Moc słów- rozwiązywanie konfliktów” czas trwania 45 minut
3 szkolenia dla Rad Pedagogicznych „Procedura Niebieskiej Karty, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

KRAKOWSKI IMPRESARIAT ARTYSTYCZNY RONDO 30-348  Kraków

6 edycji – warsztatów profilaktycznych  dotyczących problematyki: dopalacze, cyberprzemoc, agresja wśród dzieci i młodzieży dla szkół podstawowych i gimnazjalnych.

 

Październik 2016

Centrum Profilaktyki i Edukacji „PROFED”  os. Złotej Jesieni 6, 31-826 Kraków

Szkoły podstawowe i  ZSZ w Krapkowicach

8 edycji warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień połączonej z nauką udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej  „SZANUJ ZDROWIE RATUJ ŻYCIE”

 

Listopad 2016

Centrum Działań Profilaktycznych ul. Krakowska 37a, 32-420 Gdów

 „SZKOLNA INTERWENCJA PROFILAKTYCZNA „ to program, który służy przygotowaniu pracowników szkół do podejmowania działań wobec uczniów przejawiających zachowania ryzykowne - profilaktyka selektywna. Program jest rekomendowany przez tzw. instytucje centralne, tj. PARPA, KBPN, IPiN i ORE.

Program prowadzony jest w Gimnazjum nr 1 przy ZSS nr 1 w Krapkowicach oraz Gimnazjum przy Liceum Ogólnokształcącym im. J. Kilińskiego w Krapkowicach.

                                                   

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień ul. K.K. Baczyńskiego 4 Płock

Program profilaktyczny „CUKIERKI” prowadzony dla uczniów klas III szkół podstawowych w Krapkowicach.

Program oparty jest na bajce profilaktycznej Agnieszki Grzelak „Cukierki”. Bajka jak i program powstały jako element szerszej współpracy fundacji Homo Homini z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Program profilaktyczny „ Odmów –Nie bierz” oraz „ Nie daj się oszukać- Dopalacze to też narkotyki”   dla Gimnazjum nr 1 przy ZSS nr 1 i Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach.

 

Szkolenie Rad Pedagogicznych „KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA” mające na celu podnieść umiejętności komunikacji nauczyciel - uczeń. Program dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Program prowadzony w Zespole Szkół Zawodowych ul. Zamkowa w Krapkowicach.

 

 

 

 

 

 

 

Szukaj na stronie