Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Dziś jest: poniedziałek, 24-06-2024
Imieniny: Danuty, Jana, Janiny
Wersja dla słabowidzących
slider-1.jpeg

Wykaz działań profilaktycznych realizowanych  przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krapkowicach w I półroczu 2017r.

 

Marzec 2017r.

Kampanie profilaktyczne prowadzone w szkołach podstawowych i gimnazjalnych ( zakupienie materiałów):

 „Zachowaj trzeźwy Umysł”, „Postaw na rodzinę”, „Przemoc Boli”

Kampanie prowadzone wspólnie z policją:

 „Dopalacze  – Powiedz Stop”  kampania prowadzona była podczas wywiadówek z rodzicami w szkołach gminy Krapkowice.

„ Przeciw Pijanym Kierowcom” – kampania realizowana podczas egzaminów na kartę rowerową w Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach

Kwiecień 2017r.

Teatrzyki profilaktyczne dla dzieci przedszkolnych: „Smacznie, Zdrowo, Kolorowo” – Zespół Szkolno-Przedszkolny ul. Żeromskiego 34 w Krapkowicach,  „Psoty nie z tej ziemi„ – dot. bezpieczeństwa dzieci na placu zabaw i ulicy - Przedszkole nr 8 w Krapkowicach.

Warsztaty profilaktyczne „Cyberprzemoc” – przeprowadzono 38 warsztatów w szkołach podstawowych i gimnazjalnych Gminy Krapkowice.

 

Maj 2017r.

Debata Społeczna „Przemoc w rodzinie a Alkohol” (realizowana wspólnie z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Policją)  spotkanie z mieszkańcami gminy w dniu 24.05.2017r. . Podczas Debaty rozdano ulotki w ramach kampanii profilaktycznej „Reaguj na Przemoc”.

Program profilaktyczny rekomendowany przez PARPA, ORE pt. „Program domowych detektywów”  - szkolenie nauczycieli z Zespołu Szkół Sportowych i Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Krapkowicach został zrealizowany w dniu 22.05.2017r.

W klasach gimnazjalnych  realizowany  jest przez cały rok rekomendowany przez PARPA, ORE program profilaktyczny pt. „Szkolna Interwencja profilaktyczna”. Program prowadzą nauczyciele przeszkoleni w 2016r.

Stacjonarne szkolenie sprzedawców ( szkolenie z zakresu odpowiedzialnej sprzedaży napojów alkoholowych)  – przeszkolono pracowników sklepów i punktów gastronomicznych w 26 punktach sprzedaży.

Czerwiec 2017r.

 

Prowadzenie kampanii profilaktycznych – „Zachowaj trzeźwy Umysł”, „Postaw na rodzinę” podczas festynów z okazji Dnia Dziecka.


 AKTUALNOŚCI
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krapkowicach

 

W Krapkowickim Domu Kultury odbyła się debata społeczna poświęcona przeciwdziałaniu przemocy domowej. Celem organizowanej przez Gminny Zespół Interdyscyplinarny ( OPS, GKRPA, Policja, Oświata, Służba Zdrowia, Organizacja Pozarządowa) oraz Komendę Powiatową Policji w Krapkowicach debaty było przybliżenie procedury „Niebieskie karty”. Ważnym tematem spotkania było również poznanie mechanizmów uzależnień, które mogą mieć wpływ na przemoc domową, szczególnie w kontekście agresji wobec dzieci. Debata poszerzyła wiedzę na temat kompetencji służb, możliwości interwencji, zakresu i miejsca uzyskania pomocy.

W debacie zorganizowanej w środę (24 maja 2017r.) uczestniczyli przedstawiciele Policji z Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach podinspektorem Marcinem Górnym oraz członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wraz z Przewodniczącą  Celiną Klimowicz.

Na debatę przybyli zaproszeni goście w osobach  wiceburmistrza Krapkowic, pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, zaproszeni uczniowie klas III szkół ponadpodstawowych ( 17, 18 lat) wchodzących w dorosłe życie.

Debata społeczna, pozwoliła przede wszystkim na bezpośrednie spotkanie z przedstawicielami instytucji świadczących pomoc. Efekt, to poszerzenie wiedzy na temat możliwości interwencji, roli służb w przeciwdziałaniu przemocy, funkcjonowaniu zespołu interdyscyplinarnego, grup roboczych. Równie ważne było zobrazowanie skali zjawiska na terenie powiatu i gminy Krapkowice.

Debata została sfinansowana ze środków GKRPA w Krapkowicach ( prezentacje).


Debata.jpegDebata 2.jpegDebata8.jpegDebata 5.jpegDebata3.jpegPrzemoc w rodzinie a alkohol – zapraszamy na debatę

Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach oraz miejscowy Ośrodek Pomocy Społecznej zapraszają mieszkańców na ogólnodostępną debatę społeczną na temat: Przemoc w rodzinie a alkohol.

Spotkanie ze specjalistami z zakresu psychoterapii uzależnień, terapeutami, pedagogami, członkami gminnego zespołu interdyscyplinarnego zajmującego się pomocą osobom dotkniętym i stosującym przemoc oraz funkcjonariuszami policji odbędzie się w środę, 24 maja 2017 r. o godz. 12:00 w sali Krapkowickiego Domu Kultury.

Głównym celem debaty będzie uwrażliwienie i dążenie do zmian postaw społecznych poprzez brak akceptacji dla przemocy. Równie ważne to umocnienie współpracy służb i wspólne działania zmierzające do przeciwdziałania przemocy oraz minimalizowaniu skutków zaistniałych zjawisk, szczególnie w odniesieniu do dzieci wychowujących się w rodzinach z problemami. 

Organizatorzy liczą na zdiagnozowanie realnych oczekiwań mieszkańców  wobec instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa na terenie gminy i powiatu krapkowickiego wobec zachowań, które oprócz tego, że bulwersują to również budzą powszechny sprzeciw i poczucie zagrożenia.

Na debatę zapraszamy radnych gminnych, sołtysów, przedstawicieli oświaty, służby zdrowia  a przede wszystkim mieszkańców gminy Krapkowice.


 

Szukaj na stronie