Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Dziś jest: poniedziałek, 24-06-2024
Imieniny: Danuty, Jana, Janiny
Wersja dla słabowidzących
slider-1.jpeg

Klauzula Informacyjna RODO. Informacje w zakresie ochrony danych osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krapkowicach.
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana  danych osobowych jest: Ośrodek Pomocy Społecznej mający siedzibę przy ul. Damrota 2 w Krapkowicach 47-303 reprezentowany przez  Panią Marlenę Kornaś kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej.
 2. W Ośrodku Pomocy Społecznej w Krapkowicach powołuje się Inspektora Ochrony Danych. Pełni on rolę punktu kontaktowego dla osób których dane osobowe są przetwarzane - Przemysław Kwapisz tel. 774447625
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit c.  RODO w celu realizacji czynności urzędowych tj. wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez OPS Krapkowice oraz art. 6 ust 1 lit. b RODO  w zakresie niezbędnym dla realizacji umowy.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w powyżej wskazanym celu, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
  1. podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  2. podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
  1. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
  2. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
  3. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
  5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
  6. Prawa te ograniczone mogą być w indywidualnych sytuacjach, szczegółowymi przepisami prawa, w tym przepisami o archiwizacji dokumentów.
 7. W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krapkowicach. Przy czym podanie danych jest:
  1. obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  2. dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, tym samym nie będą one profilowane w sposób automatyczny.
 11. Szczegółowe informacje na temat poszczególnych procesów przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można uzyskać, w granicach przewidzianych przepisami prawa,  na odpowiednich stanowiskach obsługi.

 

Szukaj na stronie