Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Dziś jest: poniedziałek, 24-06-2024
Imieniny: Danuty, Jana, Janiny
Wersja dla słabowidzących
slider-1.jpeg

Wnioski do pobrania ŚR i FA


1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego:

PDFWniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i do dodatków do zasiłku rodzinnego [SR].pdf (677,91KB)

Pozostałe ewentualne załączniki do wniosku:
PDFOświadczenie dotyczące ustalenia organu właściwego do realizacji świadczeń.pdf (217,52KB)
PDFOświadczenie o dochodach [SR].pdf (106,40KB)
PDFOświadczenie składane w celu ustalenia ustawodawstwa państwa właściwego do wypłaty świadczeń rodzinnych.pdf (373,99KB)
PDFOświadczenie wnioskodawcy o terminie i okresie na jaki został udzielony urlop wychowawczy [SR].pdf (23,09KB)
PDFOświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego [SR].pdf (16,39KB)
PDFOświadczenie złożone na wniosek strony (art. 75 paragraf 2 kpa).pdf (367,77KB)
PDFWykaz dokumentów 2020-2021.pdf (107,63KB)
PDFWykaz dokumentów 2021-2022.pdf (108,35KB)
 2. Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego:

PDFWniosek o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego [FA].pdf (317,44KB)

Pozostałe ewentualne załączniki do wniosku:
PDFOświadczenie FA - Zgoda na powództwo.pdf (116,86KB)
PDFOświadczenie FA -brak zgody na powództwo.pdf (116,75KB)
PDFOświadczenie o dochodach [FA].pdf (106,81KB)
PDFOświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania wieku zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej [FA].pdf (26,39KB)
PDFOświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego [FA].pdf (16,57KB)
PDFOświadczenie złożone na wniosek strony (art. 75 paragraf 2 kpa).pdf (367,77KB)
PDFWykaz dokumentów 2020-2021.pdf (107,63KB)
PDFWykaz dokumentów 2021-2022.pdf (108,35KB)
 3. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego:

PDFWniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego [SR].pdf (213,10KB)

Pozostałe ewentualne załączniki do wniosku:
PDFOświadczenie dotyczące ustalenia organu właściwego do realizacji świadczeń.pdf (217,52KB)
PDFOświadczenie złożone na wniosek strony (art. 75 paragraf 2 kpa).pdf (367,77KB)
 4. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego:

PDFWniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego [SR].pdf (145,37KB)

Pozostałe ewentualne załączniki do wniosku:
PDFOświadczenie dot. zasiłku pielegnacyjnego.pdf (393,23KB)
 5. Wniosek o jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu - Program "Za Życiem":

PDFWniosek Za życiem.pdf (694,06KB)

Pozostałe ewentualne załączniki do wniosku:
PDFOświadczenie dotyczące ustalenia organu właściwego do realizacji świadczeń.pdf (217,52KB)
PDFWykaz dokumentów 2020-2021.pdf (107,63KB)
PDFWykaz dokumentów 2021-2022.pdf (108,35KB)
PDFZaświadczenie.pdf (379,60KB)
PDFZaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza lub położną.pdf (246,23KB)
 
6. Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka:

PDFWniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka [SR].pdf (238,72KB)

Pozostałe ewentualne załączniki do wniosku:
PDFOświadczenie dotyczące ustalenia organu właściwego do realizacji świadczeń.pdf (217,52KB)
PDFOświadczenie o dochodach [SR].pdf (106,40KB)
PDFOświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego [SR].pdf (16,39KB)
PDFOświadczenie złożone na wniosek strony (art. 75 paragraf 2 kpa).pdf (367,77KB)
PDFWykaz dokumentów 2020-2021.pdf (107,63KB)
PDFWykaz dokumentów 2021-2022.pdf (108,35KB)
PDFZaświadczenie lekarskie wystawione przez lekarza lub położną.pdf (246,23KB)
 7. Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego:

PDFWniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego [SR].pdf (412,43KB)

Pozostałe ewentualne załączniki do wniosku:
PDFOświadczenie dotyczące ustalenia organu właściwego do realizacji świadczeń.pdf (217,52KB)
PDFOświadczenie o dochodach [SR].pdf (106,40KB)
PDFOświadczenie składane w celu ustalenia ustawodawstwa państwa właściwego do wypłaty świadczeń rodzinnych.pdf (373,99KB)
PDFOświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego [SR].pdf (16,39KB)
PDFOświadczenie złożone na wniosek strony (art. 75 paragraf 2 kpa).pdf (367,77KB)
PDFWykaz dokumentów 2020-2021.pdf (107,63KB)
PDFWykaz dokumentów 2021-2022.pdf (108,35KB)
 8. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego:

PDFWniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego [SR].pdf (407,29KB)

Pozostałe ewentualne załączniki do wniosku:
PDFOświadczenie dotyczące ustalenia organu właściwego do realizacji świadczeń.pdf (217,52KB)
PDFOświadczenie złożone na wniosek strony (art. 75 paragraf 2 kpa).pdf (367,77KB)
 


 

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2021/2022 będą przyjmowane od dnia 01.08.2021r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 01.07.2021r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:

  • do dnia 31.08.2021r, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30.11.2021r.,
  • od dnia 01.09.2021r. do dnia 31.10.2021r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31.12.2021r.,
  • od dnia 01.11.2021r. do dnia 31.12.2021r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 28.02.2022r.

 

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2021/2022 będą przyjmowane od dnia 01.08.2021r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 01.07.2021r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami:

  • do dnia 31.08.2021r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31.10.2021r.,
  • od dnia 01.09.2021r. do dnia 30.09.2021r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30.11.2021r.,
  • od dnia 01.10.2021r. do dnia 31.10.2021r. ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31.12.2021r.,
  •  od dnia 01.11.2021r. do dnia 30.11.2021r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31.01.2022r.,
  •  od dnia 01.12.2021r. do dnia 31.01.2022r. ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do 28.02.2022r.

 

Wnioski są już dostępne w siedzibie tut. OPS oraz na stronie internetowej.

 

 

 

 

Szukaj na stronie