Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Dziś jest: piątek, 27-11-2020
Imieniny: Franciszka, Kseni, Maksymiliana
Wersja dla słabowidzących
slider-1.jpeg

Dział Usług


1. Usługi opiekuńcze są organizowane przez gminę jako zadanie własne z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym.

2. Realizacja usług opiekuńczych odbywa się w miejscu zamieszkania osoby.

3. Dział Usług Opiekuńczych organizuje i świadczy :

- Usługi opiekuńcze

- Specjalistyczne usługi opiekuńcze

4. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są od poniedziałku do piątku w godzinach  od 7:00 do 15:00

5. Dział usług opiekuńczych tworzą  opiekunki odpowiedzialne za realizacje pomocy usługowej oraz fizjoterapeuci.

Dział Organizacji Usług

6. Pomoc w formie usług opiekuńczych przysługuje osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby      lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.

Usługi opiekuńcze mogą przyznane osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni, nie mogą takiej pomocy zapewnić.

7. Wymagane dokumenty:

- wniosek o przyznanie usług opiekuńczych

- dowód osobisty

- zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność przyznania świadczenia

- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

- oświadczenie majątkowe

- dochody netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku

Przyznanie pomocy w formie usług poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego w celu ustalenia czy osoba spełnia warunki niezbędne do przyznania pomocy, oraz ustalenie wysokości ewentualnej odpłatności za usługi.

Wywiad przeprowadzany jest przez pracownika socjalnego.

 

8. Odpłatność za usługi opiekuńcze ustala się zgodnie z Uchwałą NR IV/48/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 21.02.2019r w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.

Wysokość ponoszonych opłat uzależniona jest od wysokości uzyskiwanych dochodów i stanu rodzinnego.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie świadczeniobiorcom, których dochód na osobę  samotnie gospodarującą  i dochód na osobę w rodzinie jest niższy lub równy kryterium dochodowemu zgodnie z art.8 ust 1 ustawy o pomocy społecznej.

9. Zakres usług opiekuńczych obejmuje:

- pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych

- opiekę higieniczną

- pielęgnację zalecaną przez lekarza

- zapewnienie w miarę możliwości kontaktów z otoczeniem.

10. Specjalistyczne usługi opiekuńcze to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających             z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone są w różnym wymiarze godzin w zależności od potrzeb chorych i możliwości wykonywania ich przez Ośrodek.

 

11.Tutejszy Ośrodek Pomocy Społecznej świadczy również pomoc w zakresie -

SPECJALISTYCZNYCH USŁUGI OPIEKUŃCZYCH  DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

Są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym m.in. psychologa, pedagoga, terapeuty zajęciowego lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć tego rodzaju usługi.

Odpłatność za tego rodzaju usługi regulowane są zgodnie z tabelą  Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych w zależności od posiadanego dochodu.

Wymagane dokumenty:

- wniosek o przyznanie usług

- dowód osobisty

- zaświadczenie lekarza psychiatry potwierdzające konieczność przyznania świadczenia

- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

- oświadczenie majątkowe

- dochody netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku

 

 

Szukaj na stronie