Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Dziś jest: piątek, 20-05-2022
Imieniny: Bazylego, Bernardyna, Krystyny
Wersja dla słabowidzących
slider-1.jpeg

SR i FA na okres 2020-2021


Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego:

PDFWniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i do dodatków do ZR.pdf

Pozostałe ewentualne załączniki do wniosku:

PDFOświadczenie składane w celu ustalenia ustawodastwa państwa własciwego do wypłaty świadczeń rodzinnych (SR).pdf
PDFOświadczenie o dochodach SR.pdf
PDFOświadczenie wnioskodawcy o terminie i okresie na jaki został udzielony urlop wychowawczy.pdf
PDFOświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego (SR).pdf
PDFOświadczenie złożone na wniosek strony (art. 75 paragraf 2 kpa v.2) (SR).pdf
PDFWykaz dokumentów 2020-2021 [SR FA].pdfWniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego:

PDFWniosek o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.pdf

Pozostałe ewentualne załączniki do wniosku:

PDFOświadczenie o dochodach FA.pdf
PDFOświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania wieku zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej.pdf
PDFOświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego (FA).pdf
PDFOświadczenie złożone na wniosek strony (art. 75 paragraf 2 kpa v.2) (SR).pdf
PDFWykaz dokumentów 2020-2021 [SR FA].pdfWniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego:

PDFWniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego.pdf

Pozostałe ewentualne załączniki do wniosku:

PDFOświadczenie złożone na wniosek strony (art. 75 paragraf 2 kpa v.2) (SR).pdf

 Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego:

PDFWniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.pdf

Pozostałe ewentualne załączniki do wniosku:

PDFOświadczenie dot. zasiłku pielegnacyjnego (ZP).pdf
 Wniosek o jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka upośledzonego:

PDFWniosek o jednorazowe świadczenie z tyt. urodzenia się dziecka upośledzonego.pdf

Pozostałe ewentualne załączniki do wniosku:

PDFZaświadczenie lekarskie wystawione przez położną.pdf
PDFZaświadczenie.pdf

 
Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka:

PDFWniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.pdf

Pozostałe ewentualne załączniki do wniosku:

PDFZaświadczenie lekarskie wystawione przez położną.pdf
PDFOświadczenie złożone na wniosek strony (art. 75 paragraf 2 kpa v.2) (SR).pdf
PDFOświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo czlonka rodziny (SR).pdfWniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego:

PDFWniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.pdf

Pozostałe ewentualne załączniki do wniosku:

PDFOświadczenie złożone na wniosek strony (art. 75 paragraf 2 kpa v.2) (SR).pdf
PDFOświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny.pdf
 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego:

PDFWniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego (SP).pdf

Pozostałe ewentualne załączniki do wniosku:

PDFOświadczenie złożone na wniosek strony (art. 75 paragraf 2 kpa v.2) (SR).pdf

 


Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2020-2021 będą przyjmowane od dnia 01.08.2020r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 01.07.2020r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31.08.2020r, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30.11.2020r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 01.09.2020r. do dnia 31.10.2020r. ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31.12.2020r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 01.11.2020r. do dnia 31.12.2020r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do 28.02.2021r.
 

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2020-2021 będą przyjmowane od dnia 01.08.2020r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną - od dnia 01.07.2020r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31.08.2020r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31.10.2020r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 01.09.2020r. do dnia 30.09.2020r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30.11.2020r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 01.10.2020r. do dnia 31.10.2020r. ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31.12.2020r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 01.11.2020r. do dnia 30.11.2020r., ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31.01.2021r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 01.12.2020r. do dnia 31.01.2021r. ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do 28.02.2021r.
 

 

Szukaj na stronie