Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Dziś jest: poniedziałek, 24-06-2024
Imieniny: Danuty, Jana, Janiny
Wersja dla słabowidzących
slider-1.jpeg

Procedura postępowania z osobami bezdomnymi wymagającymi pomocy w okresie jesienno - zimowym przebywającymi na terenie miasta i gminy Krapkowice

 

Pracownicy socjalni OPS w Krapkowicach, funkcjonariusze Straży Miejskiej oraz Policja uzgadniają na bieżąco zasady postępowania z osobami bezdomnymi wymagającymi natychmiastowej pomocy i opieki.

Pracownicy socjalni monitorują miejsca gromadzenia i przebywania osób bezdomnych i podejmują interwencje w każdym przypadku w którym pomoc bezdomnemu jest niezbędna. Informują o możliwości uzyskania wsparcia w placówkach dla osób bezdomnych.
 

Jeżeli osoba bezdomna wyraża zgodę na skierowanie do schroniska dla bezdomnych:

- Ośrodek Pomocy Społecznej  wskazuje schronisko na terenie województwa Opolskiego , lub w przypadku braku miejsc poza woj. opolskim.

-  W razie potrzeby udzielana jest pomoc w formie gorącego posiłku w Domu Dziennego Pobytu oraz ciepłej odzieży którą można pobrać w punkcie wydawania odzieży.

- osoba bezdomna otrzymuje zasiłek celowy na pokrycie kosztów dojazdu do schroniska (zgodnie z ustawą o pomocy społecznej)

- w razie konieczności osoba bezdomna jest dowożona do schroniska samochodem tut. OPS

 

Jeżeli osoba bezdomna wymaga interwencji innych służb

- Osoby bezdomne będące pod wpływem alkoholu przewożone są do Izby Wytrzeźwień przez wcześniej wezwanych funkcjonariuszy Policji

- osoby bezdomne, których stan zdrowia wymaga interwencji lekarza przewożone są do Szpitala przez wezwanych pracowników Pogotowia

Działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach na rzecz osób bezdomnych:

- Wydawanie stosownych decyzji, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, umożliwiających korzystanie z placówek dla osób bezdomnych.

(OPS w Krapkowicach ma zawarte porozumienie ze Schroniskiem w Bielicach i Kędzierzynie Koźlu)

- Potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, umożliwiające korzystanie z usług medycznych.

- Umożliwianie skorzystania z gorącego posiłku w Domu Dziennego Pobytu

- Zapewnienie niezbędnej odzieży osobom potrzebującym

- W uzasadnionych przypadkach dowóz do schroniska dla osób bezdomnych

- Prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu przekonanie osoby bezdomnej do ewentualnego podjęcia leczenia odwykowego, nawiązanie kontaktu z rodziną i podejmowanie wszelkich działań zmierzających do wyjścia z bezdomności.

 

Zgłaszanie informacji na temat osób bezdomnych do:

 1. Ośrodka Pomocy Społecznej
  ul. Damrota 2 w Krapkowicach
  tel.  (77) 4466559 lub (77) 4466565
  w godz. 700 – 1600 w poniedziałki
  w godz. 715 – 1500 od wtorku do piątku
 1. Straży Miejskiej
  ul. 3-go Maja 17 UMiG Krapkowice
  tel.  (77) 4466810, (77) 4661300, kom. 606448422
  w godz. 700 – 1500 od poniedziałku do piątku
 1. Komendy Powiatowej Policji
  ul. 3-go Maja 17 UMiG Krapkowice
  tel.  (77) 4079723 lub 997 i 112
  (całodobowo)

 

Spis placówek udzielających schronienia w woj. opolskim

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn
Pępice 81, 49-351 Przylesie, gm. Skarbimierz tel. 077 412 39 87
(48 miejsc dla mężczyzn)

Monar - Markot Dom Samotnych Matek z Dziećmi
Zopowy, ul. Zamkowa 1, 48-100 Głubczycetel. 077 485 98 00
(44 miejsca dla kobiet i dzieci)

Stowarzyszenie Charytatywne "Ludzie - Ludziom Bezdomnej Braci Leśnej"
Lenarcice 29/1-2, 48-100 Głubczyce tel. 077 485 76 96
(15 miejsc dla mężczyzn)

Monar - Markot Dom dla osób najuboższych i bezdomnych
ul. Dąbrowszczaków 11, 47-230 Kędzierzyn-Koźle tel. 077 481 53 18
(40 miejsc dla kobiet i mężczyzn)

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn
Bielice 127, 48-316 Łambinowice tel. 077 431 11 56
(160 łóżek + 40 materacy dla mężczyzn)

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn
Jasienica Górna 37, 48-364 Kałków, gm. Otmuchów tel. 077 435 69 90
(45 łóżek + 5 materacy dla mężczyzn)

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn
ul. Klasztorna 17, 48-325 Ścinawa Mała, gm. Korfantów tel. 077 431 29 14
(39 miejsc)

Noclegownia dla Osób Bezdomnych Caritas Diecezji Opolskiej + pokój przeznaczony dla ofiar przemocy w rodzinie
ul. Baligrodzka 7, 48-300 Nysa tel. 077 435 52 11
(35 miejsc)

Stowarzyszenie Monar Niepubliczny ZOZ Ośrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny w Zbicku
Lędziny-Zbicko, ul. Leśna 2, 46-053 Chrząstowice tel. 077 402 75 90
(20 miejsc dla mężczyzn)

Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym
ul. ks. Popiełuszki 18, 45-601 Opole tel. 077 456 27 76
(60 - 90 miejsc)

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Barka" w Strzelcach Op. Dom w Doryszowie
ul. Toszecka 23, 47-134 Błotnica Strzelecka tel. 077 803 62 00
(25 miejsc dla kobiet i mężczyzn)
www.barkastrzelce.org.pl

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Barka" w Strzelcach Op. Dom "Kaczorownia" Warmątowice
ul. Olszowska 14, 47-143 Ujazd Śląski tel. 077 803 67 11
(22 miejsca w domu, 16 miejsc w schronisku)
www.barkastrzelce.org.pl

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Barka" w Strzelcach Op. Dom "Leopold"
ul. Olszowska 15, 47-143 Ujazd Śląski tel. 0514 352 008
(16 miejsc dla osób starszych i chorych)
www.barkastrzelce.org.pl

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej "Barka" w Strzelcach Op. Dom dla Samotnej Matki z Dzieckiem
ul. Opolska 32, 47-120 Żędowice tel. 077 803 69 01
(8 miejsc dla matek z dziećmi)
www.barkastrzelce.org.pl

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
ul. Małopolska 20A, 45-301 Opole tel. 077 455 63 90 do 92
 

Szukaj na stronie