Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Dziś jest: poniedziałek, 24-06-2024
Imieniny: Danuty, Jana, Janiny
Wersja dla słabowidzących
slider-1.jpeg

Dodatek Elektryczny - Aktualności


Drodzy mieszkańcy, wnioski o DODATEK elektryczny będą przyjmowane w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach oraz w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krapkowicach od czwartku 01.12.2022 r. w:

✅ Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach, budynek I,  I piętro,

✅Ośrodku Pomocy Społecznej, III piętro, pokój nr 9. 

 

 

Prosimy, by osoby składające wnioski miały ze sobą:

 • dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest osobą dokonującą zakupu energii elektrycznej (np. umowa z dostawcą energii elektrycznej, rozliczenie, faktura, zaświadczenie);
 • numery PESEL osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego;
 • numer konta, na które przelany zostanie dodatek elektryczny.

 

Ponadto osoby, których zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh (5 000 kWh) proszone są o posiadanie przy sobie dokumentu potwierdzającego ww. zużycie (np. zaświadczenie, rozliczenia z dostawcą energii obejmujące 2021 r.).

 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w rozumieniu art. 3 pkt 13b ustawy – Prawo energetyczne tj. odbiorcy końcowemu dokonującemu zakupu paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła wyłącznie w celu ich zużycia w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576 i 1967), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji  emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Dodatek elektryczny dla gospodarstwa domowego wynosi 1000 zł.

W przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh, dodatek elektryczny wynosi 1500 zł.

Dodatek elektryczny nie przysługuje w szczególności gdy:

 1. gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji, w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy
  z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 tej ustawy (głównie mikroinstalacja fotowoltaiczna),
 2. gospodarstwo domowe skorzystało z dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692, z późn. zm.),
 3. gospodarstwo domowe skorzystało z paliwa stałego zakupionego po cenie i od przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477, z późn. zm.),
 4. gospodarstwo domowe skorzystało z dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach
  w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967, z późn. zm.).

   
Szukaj na stronie