Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Dziś jest: piątek, 31-03-2023
Imieniny: Balbiny, Kamila, Kornelii
Wersja dla słabowidzących
slider-1.jpeg

Refundacja podatku VAT
za dostarczone paliwa gazowe w 2023

 

  • Refundacja poniesionych kosztów podatku VAT dotyczy gospodarstw domowych, które ogrzewają się gazem i spełniają kryterium dochodowe,
  • Refundacji podlega VAT od paliw gazowych tj. gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, w tym skroplony gaz ziemny oraz propan-butan lub inne rodzaje gazu palnego, dostarczane za pomocą sieci gazowej, a także biogaz rolniczy.
  • Źródło ogrzewania musi być wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków,
  • Zwrot przysługuje tym gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł netto w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł netto na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.
  • Dodatek polega na refundacji podatku VAT wynikającego z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. Do wniosku załącza się: fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych oraz dowód uiszczenia opłaty za fakturę.

 

Wnioski o refundację podatku VAT można składać:

  • do dnia 29 lutego 2024 r. – w dowolnym momencie po otrzymaniu faktury VAT,
  • po dniu 29 lutego 2024 r. – w ciągu 30 dni od otrzymania faktury VAT, która jest przedmiotem wniosku.

Do dnia 29 lutego 2024 r., termin 30 dni od dnia otrzymania faktury nie ma praktycznego zastosowania i ma charakter instrukcyjny. Wniosek składany po dniu 29 lutego 2024 r. może obejmować jedynie fakturę, którą odbiorca otrzymał w ciągu ostatnich 30 dni.

W Gminie Krapkowice realizacją zadania zajmuje się Ośrodek Pomocy Społecznej, gdzie można składać wnioski.
 

 

Szukaj na stronie