Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Dziś jest: piątek, 27-11-2020
Imieniny: Franciszka, Kseni, Maksymiliana
Wersja dla słabowidzących
slider-1.jpeg

Praca Działu Usług w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krapkowicach w szczególności skierowana jest do najstarszych mieszkańców gminy Krapkowice. Polega ona głównie na świadczeniu obligatoryjnego zadania własnego gminy zgodnie art. 50 Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej pomocy polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych ( rehabilitacji) w miejscu zamieszkania. W tym celu Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia 9 opiekunek w pełnym wymiarze czasu pracy, które świadczą pomoc usługową na terenie Krapkowic i Otmętu (każda opiekunka posiada ciśnieniomierz). Od miesiąca grudnia 2012r. tut. OPS stał się realizatorem usług opiekuńczych na terenie wiosek gminy Krapkowice. W tym celu zatrudniono dodatkowo 8 opiekunek w ramach umowy-zlecenia.

Pomoc w formie usług opiekuńczych skierowana do osób samotnych lub posiadających rodzinę, która ze względu na odległe miejsce zamieszkania lub pracę zawodową  ( i inne uwarunkowania) nie jest w stanie zapewnić oczekiwanej pomocy i opieki. Pomoc świadczona jest dla osób w podeszłym wieku, schorowanych, niepełnosprawnych, nie umiejących poradzić sobie z czynnościami dnia codziennego. Realizowana jest głównie w 4 zakresach:

  1. Zaspakajanie codziennych potrzeb polegające m.in. na: robieniu zakupów, przygotowywaniu lub dostarczaniu gorącego posiłku z Środowiskowego Domu Samopomocy w Krapkowicach lub Jadłodajni tut. Ośrodka, karmienie, przynoszenie węgla i palenie w piecu, przynoszenie wody.
  2. Opieka higieniczna polegająca m.in. na: myciu, kąpaniu, czesaniu, ubieraniu chorego, przesłaniu łóżka, higienie stóp i dłoni, zmiana bielizny chorego, zmiana pampersów, pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych.
  3.  Opieka sanitarna polegająca m.in. na wykonywaniu czynności zawiązanych z utrzymaniem czystości w pomieszczeniach ( sprzątanie), pranie, wietrzenie pomieszczeń.
  4.  Pielęgnacja polegająca m.in. na: rozkładaniu i dawkowaniu leków, oklepywaniu chorego, zapobieganiu powstawaniu odleżyn i odparzeń, realizacji recept, organizacji wizyt lekarskich, czy też badań laboratoryjnych.

Dodatkowo realizowane jest utrzymywanie kontaktów z otoczeniem poprzez wychodzenie z podopiecznym na spacery, dostarczanie prasy i książek, zamawianie wizyt duchowych i pomoc w dotarciu do placówek sakralnych.

Świadczenie usług opiekuńczych ma na celu ułatwienie życia i codziennej egzystencji osobom tego potrzebującym oraz jak najdłużej pozostawienie tej grupy społecznej w ich środowisku domowym, rodzinnym oraz lokalnym. Pomoc społeczna w formie usług opiekuńczych dociera również do osób wykluczonych społecznie, z marginesu, z problemem alkoholowym, nie akceptowanych, żyjących często w niegodnych warunkach. Zadaniem usług opiekuńczych oprócz wyznaczonych zakresów jest uruchomienie niekonwencjonalnych form pomocy poprzez: pozyskiwanie ubrań, leków, środków opatrunkowych, mebli oraz zapraszanie do współpracy ludzi dobrej woli do nieodpłatnego wykonywania drobnych napraw.

W roku 2012 pomocy w formie usług opiekuńczych udzielono 145 osobom. Oprócz usług opiekuńczych tut. Ośrodek świadczy pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych z zakresu rehabilitacji zgodnie z zaleceniami lekarskimi.  Ta forma pomocy dostosowana jest do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. Usługi te wykonują osoby z specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. W tym celu Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach zatrudnia 3 fizjoterapeutów- 2 w pełnym wymiarze czasu pracy i jednego w ½  wymiaru czasu pracy. Od miesiąca grudnia 2012 tut. Ośrodek świadczy specjalistyczne usługi opiekuńcze na terenie wiosek gminy Krapkowice. W tym celu zatrudnił 1 technika masażystę na umowę-zlecenie. Świadczenie usług specjalistycznych skierowane jest głównie do osób chorych, niepełnosprawnych, leżących nie mogących z powodu znacznego niedostatku zdrowia dotrzeć do placówek opieki medycznej na rehabilitację. Wśród  osób korzystających z tej formy pomocy są również niepełnosprawne, chore dzieci i młodzież oraz osoby dorosłe ubezwłasnowolnione. Rehabilitanci mają do dyspozycji m.in. ciśnieniomierze, laser, lampę “Bioptron”, lampę “Solux”, piłki i wałki do ćwiczeń, przenośne materace, maty ochronne do ćwiczeń, przedmioty do stymulacji niepełnosprawnych części organizmu oraz procesów poznawczych. Pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych w roku 2012 otrzymało  łącznie 55 osób, w   tym 8 dzieci. Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach wychodząc naprzeciw specyficznym potrzebom osób chorych i niepełnosprawnych realizuje nieobowiązkowe zadanie zlecone gminie w formie specjalistycznych usług opiekuńczych skierowane do osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego. Osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze z zakresu zadań zleconych są wykwalifikowaną kadrą i muszą posiadać specjalistyczne przygotowanie i doświadczenie zawodowe. W roku 2012 udzielono pomocy 7 osobom.

Szukaj na stronie