Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Dziś jest: czwartek, 25-02-2021
Imieniny: Almy, Cezarego, Jarosława
Wersja dla słabowidzących
slider-1.jpeg

Świadczenia Organizacji Usług


Praca Działu Usług w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krapkowicach w szczególności skierowana jest do najstarszych mieszkańców gminy Krapkowice. Polega ona głównie na świadczeniu obligatoryjnego zadania własnego gminy zgodnie art. 50 Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej pomocy polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (rehabilitacji) w miejscu zamieszkania. W tym celu Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia 16 opiekunek w pełnym wymiarze czasu pracy, które świadczą pomoc usługową na terenie gminy Krapkowice.

Pomoc w formie usług opiekuńczych skierowana do osób samotnych lub posiadających rodzinę, która ze względu na odległe miejsce zamieszkania lub pracę zawodową  ( i inne uwarunkowania) nie jest w stanie zapewnić oczekiwanej pomocy i opieki. Pomoc świadczona jest dla osób w podeszłym wieku, schorowanych, niepełnosprawnych, nie umiejących poradzić sobie z czynnościami dnia codziennego. Realizowana jest głównie w 4 zakresach:

  1. Zaspakajanie codziennych potrzeb polegające m.in. na: robieniu zakupów, przygotowywaniu lub dostarczaniu gorącego posiłku z Domu Dziennego Pobytu w Krapkowicach, karmienie, przynoszenie węgla i palenie w piecu, przynoszenie wody.
  2. Opieka higieniczna polegająca m.in. na: myciu, kąpaniu, czesaniu, ubieraniu chorego, przesłaniu łóżka, higienie stóp i dłoni, zmiana bielizny chorego, zmiana pampersów, pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych.
  3.  Opieka sanitarna polegająca m.in. na wykonywaniu czynności zawiązanych z utrzymaniem czystości w pomieszczeniach (sprzątanie), pranie, wietrzenie pomieszczeń.
  4.  Pielęgnacja polegająca m.in. na: oklepywaniu chorego, zapobieganiu powstawaniu odleżyn i odparzeń , realizacji recept, organizacji wizyt lekarskich, czy też badań laboratoryjnych, oraz nadzorem nad przyjmowaniem leków

Dodatkowo realizowane jest utrzymywanie kontaktów z otoczeniem poprzez wychodzenie z podopiecznym na spacery, dostarczanie prasy i książek, zamawianie wizyt duchowych i pomoc w dotarciu do placówek sakralnych.

Świadczenie usług opiekuńczych ma na celu ułatwienie życia i codziennej egzystencji osobom tego potrzebującym oraz jak najdłużej pozostawienie tej grupy społecznej w ich środowisku domowym, rodzinnym oraz lokalnym. Zadaniem usług opiekuńczych oprócz wyznaczonych zakresów jest uruchomienie niekonwencjonalnych form pomocy poprzez: pozyskiwanie ubrań, leków, środków opatrunkowych, mebli oraz zapraszanie do współpracy ludzi dobrej woli do nieodpłatnego wykonywania drobnych napraw.

W roku 2020 pomocy w formie usług opiekuńczych udzielono 151 osobom. Oprócz usług opiekuńczych tut. Ośrodek świadczy pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych z zakresu rehabilitacji zgodnie z zaleceniami lekarskimi.  Ta forma pomocy dostosowana jest do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. Usługi te wykonują osoby z specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. W tym celu Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach zatrudnia 3 fizjoterapeutów. Świadczenie usług specjalistycznych skierowane jest głównie do osób chorych, niepełnosprawnych, leżących nie mogących z powodu znacznego niedostatku zdrowia dotrzeć do placówek opieki medycznej na rehabilitację.. Rehabilitanci mają do dyspozycji m.in. ciśnieniomierze, laser, lampę “Bioptron”, lampę “Solux”, piłki i wałki do ćwiczeń, przenośne materace, maty ochronne do ćwiczeń, przedmioty do stymulacji niepełnosprawnych części organizmu oraz procesów poznawczych. Pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych w roku 2020 otrzymało  łącznie 42 osób, w   tym  Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach wychodząc naprzeciw specyficznym potrzebom osób chorych i niepełnosprawnych realizuje nieobowiązkowe zadanie zlecone gminie w formie specjalistycznych usług opiekuńczych skierowane do osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego. Osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze z zakresu zadań zleconych są wykwalifikowaną kadrą i muszą posiadać specjalistyczne przygotowanie i doświadczenie zawodowe. W roku 2020 udzielono pomocy 18 osobom.

 

Dział Usług bierze udział w realizacji rządowych programu mających na celu poprawę dostępności do usług opiekuńczych dla osób wieku 75+ oraz seniorów którzy ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną wykazują chęć skorzystania z tej formy wsparcia.

Program Opieka 75+ jest realizowany przez tutejszy Ośrodek Pomocy Społecznej  od 2018r. i liczba osób objętych programem w formie usług opiekuńczych regularnie wzrasta.

 

Program „Wspieraj Seniora”  jest odpowiedzią na potrzeby osób w wieku 70 lat i więcej, zwanych dalej „seniorami”, w zakresie ochrony przed zakażeniem Covid-19, w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze naszego kraju.

Program ma na celu wsparcie finansowe gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Usługa wsparcia  polega w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, oraz środki higieny osobistej. Senior może również zgłosić potrzebę udzielenia wsparcia w zakresie np. załatwienia drobnych spraw urzędowych (jeżeli ich zakres nie wymaga wydania upoważnień od seniora lub udostępnienia danych wrażliwych), wyprowadzenia psa, itp.

W związku z zachodzącymi procesami demograficznymi świadczenie pomocy w formie usług opiekuńczych znacznie poprawia funkcjonowanie osób samotnych, starszych, schorowanych i niepełnosprawnych.

 

Szukaj na stronie