Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Dziś jest: poniedziałek, 24-06-2024
Imieniny: Danuty, Jana, Janiny
Wersja dla słabowidzących
slider-1.jpeg

Świadczenia Organizacji Usług


Praca Działu Usług w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krapkowicach w szczególności skierowana jest do najstarszych mieszkańców gminy Krapkowice. Polega ona głównie na świadczeniu obligatoryjnego zadania własnego gminy zgodnie art. 50 Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej pomocy polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (rehabilitacji) w miejscu zamieszkania. W tym celu Ośrodek Pomocy Społecznej zatrudnia 16 opiekunek w pełnym wymiarze czasu pracy, które świadczą pomoc usługową na terenie gminy Krapkowice.

Pomoc w formie usług opiekuńczych skierowana do osób samotnych lub posiadających rodzinę, która ze względu na odległe miejsce zamieszkania lub pracę zawodową  ( i inne uwarunkowania) nie jest w stanie zapewnić oczekiwanej pomocy i opieki. Pomoc świadczona jest dla osób w podeszłym wieku, schorowanych, niepełnosprawnych, nie umiejących poradzić sobie z czynnościami dnia codziennego. Wsparcie realizowane jest w następujących zakresach:

  1. Zaspakajanie codziennych potrzeb polegające m.in. na: robieniu zakupów, przygotowywaniu lub dostarczaniu gorącego posiłku z Domu Dziennego Pobytu w Krapkowicach, karmienie, przynoszenie węgla i palenie w piecu, przynoszenie wody.
  2. Opieka higieniczna polegająca m.in. na: myciu, kąpaniu, czesaniu, ubieraniu chorego, przesłaniu łóżka, higienie stóp i dłoni, zmiana bielizny chorego, zmiana pampersów, pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych.
  3.  Opieka sanitarna polegająca m.in. na wykonywaniu czynności zawiązanych z utrzymaniem czystości w pomieszczeniach (sprzątanie), pranie, wietrzenie pomieszczeń.
  4.  Pielęgnacja polegająca m.in. na: oklepywaniu chorego, zapobieganiu powstawaniu odleżyn i odparzeń, realizacji recept, organizacji wizyt lekarskich, czy też badań laboratoryjnych, oraz nadzorem nad przyjmowaniem leków.
  5. Utrzymywanie kontaktów z otoczeniem poprzez wychodzenie z podopiecznym na spacery, dostarczanie prasy i książek, zamawianie wizyt duchowych i pomoc w dotarciu do placówek sakralnych.

Świadczenie usług opiekuńczych ma na celu ułatwienie życia i codziennej egzystencji osobom tego potrzebującym oraz jak najdłużej pozostawienie tej grupy społecznej w ich środowisku domowym, rodzinnym oraz lokalnym. Zadaniem usług opiekuńczych oprócz wyznaczonych zakresów jest uruchomienie niekonwencjonalnych form pomocy poprzez: pozyskiwanie ubrań, leków, środków opatrunkowych, mebli oraz zapraszanie do współpracy ludzi dobrej woli do nieodpłatnego wykonywania drobnych napraw.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach wychodząc naprzeciw specyficznym potrzebom osób chorych i niepełnosprawnych świadczy pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych i realizuje zadania zlecone gminie w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych skierowanych do osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dział Usług bierze udział w realizacji rządowych programu mających na celu poprawę dostępności do usług opiekuńczych dla osób wieku 75+ oraz seniorów którzy ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną wykazują chęć skorzystania z tej formy wsparcia.

W związku z zachodzącymi procesami demograficznymi świadczenie pomocy w formie usług opiekuńczych znacznie poprawia funkcjonowanie osób samotnych, starszych, schorowanych i niepełnosprawnych.

 

Szukaj na stronie