Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Dziś jest: niedziela, 28-02-2021
Imieniny: Ludomira, Makarego, Wiliany
Wersja dla słabowidzących
slider-1.jpeg

Ważne Informacje


Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach informuje, że od 1 stycznia 2018r. sprawy dotyczące koordynacji świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego są realizowane przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu.

 

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
telefon: 77 452 43 39
fax: 77 452 43 40
e-mail: internetowa: www.opole.uw.gov.pl
 


Jednorazowe świadczenie - ustawa za życiem

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach informuje, że z dniem 01.01.2017r. weszła w życie ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Ustawa wprowadza m.in. nowe jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Jednorazowe świadczenie przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu  na dochód.

Wysokość świadczenia wynosi 4.000,00 zł. Wniosek o jego wypłatę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie 12 miesięcy od narodzin dziecka, czyli świadczenie to przysługuje także na dzieci urodzone w 2016r.

Wnioski o jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka można składać w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Krapkowicach (pokój nr 2). Szczegółowe informacje pod nr telefonu: 774466559 (wew. 30).

 

 


Złotówka za złotówkę 4 stycznia 2016

Od dnia 1 stycznia 2016 roku obowiązuje zmiana art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, która wprowadza zasadę „złotówka za złotówkę”. Dzięki niej przekroczenie kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami (674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem) nie będzie automatycznie oznaczało utraty świadczenia.

Świadczenia wówczas przysługują w wysokości różnicy między łączną kwotą przysługujących zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami a kwotą o którą został przekroczony dochód rodziny. Świadczenia w wysokości niższej niż 20 zł nie wypłaca się.

Ważne!
Osoby, którym odmówiono prawa do zasiłku rodzinnego na bieżący okres zasiłkowy 2015/2016, mogą ponownie złożyć wniosek o ustalenia prawa do przedmiotowego świadczenia, na podstawie której Miejskie Centrum Świadczeń w Opolu ponownie ustali prawo do świadczeń rodzinnych, poczynając od miesiąca złożenia wniosku.  

 

Szukaj na stronie