Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Dziś jest: poniedziałek, 24-06-2024
Imieniny: Danuty, Jana, Janiny
Wersja dla słabowidzących
slider-1.jpeg

Rozwody mogą stanowić również źródło przemocy wobec dzieci


depr.jpeg male-jest-kruche.png plakat.jpeg
 Poradnik "Osobisty plan awaryjny"

Stan epidemii i jego konsekwencje dla naszej wolności osobistej nie mogą powodować, że osoby zagrożone przemocą domową zostaną pozostawione bez niezbędnego wsparcia. W odpowiedzi na ich potrzeby, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, działając we współpracy z ekspertkami Fundacji Feminoteka, Centrum Praw Kobiet i Niebieskiej Linii IPZ, opracowało „Plan awaryjny”. Zawiera on informacje o możliwościach uzyskania pomocy w czasie pandemii dla wszystkich, którzy w czterech ścianach doświadczają przemocy.

https://www.rpo.gov.pl/pl/content/plan-awaryjny-przemoc-domowa-pomoc-w-epidemii

 


Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  „Niebieska linia” prowadzi m.in. bezpłatny, całodobowy telefon dla osób doznających przemocy domowej i dla świadków przemocy (800 120 002). Działa także poradnia e-mailowa: niebieskalinia@niebieskalinia.info, a w poniedziałki można skontaktować się w godz. 13.00 - 15.00 z psychologiem, korzystając z komunikatora Skype (pogotowie.niebieska.linia). Z pomocy z wykorzystaniem Skype mogą korzystać także osoby posługujące się językiem migowym.
 
Potrzebujesz pomocy w związku z przemocą domową?
 

Bezpłatna aplikacja mobilna „Twój Parasol”.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na prośbę Komendy Głównej Policji poinformowało, o uruchomionej bezpłatnej aplikacji mobilnej „Twój Parasol”, która stanowi praktyczne i skuteczne narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie https://twojparasol.com/ . Aplikacja pozwala m.in. na dyskretny kontakt z wcześniej skonfigurowanym adresem e-mail, a także możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego w nagłych przypadkach, jak również zawiera informacje, które mogą być pomocne osobom krzywdzonym np. z zakresu prawa. Sytuacja alienacji związana z obecnie panującym stanem epidemii i zasadami dotyczącymi ograniczeń w przemieszczaniu się, może być wyjątkowo trudna dla osób doznających przemocy w rodzinie. Dlatego też w opinii Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej aplikacja ta może odegrać szczególną rolę pomocową,  zwłaszcza w kontekście utrudnionej komunikacji ze służbami i konieczności zachowania dyskrecji w sprawach przemocy.
 Czego możesz nie wiedzieć jeszcze o przemocy w rodzinie.

Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie, przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienia i szkody.

P R Z E M O C:

JEST INTENCJONALNA - Przemoc jest zamierzonym działaniem człowieka i ma na celu kontrolowanie i podporządkowanie ofiary.
SIŁY SĄ NIERÓWNOMIERNE - W relacji jedna ze stron ma przewagę nad drugą. Ofiara jest słabsza a sprawca silniejszy.
NARUSZA PRAWA I DOBRA OSOBISTE - Sprawca wykorzystuje przewagę siły narusza podstawowe prawa ofiary (np. prawo do nietykalności fizycznej, godności, szacunku itd.).
POWODUJE CIERPIENIE I BÓL - Sprawca naraża zdrowie i życie ofiary na poważne szkody. Doświadczanie bólu i cierpienia sprawia, że ofiara ma mniejszą zdolność do samoobrony.

Przemoc domowa nie jest czynem jednorazowym. Zwykle powtarza się według zauważalnej prawidłowości.

Cykl przemocy składa się z następujących po sobie faz:

I Faza narastającego napięcia charakteryzuje się stopniowaniem przemocy sprawcy w stosunku do ofiary w coraz bardziej gwałtowny sposób. Ofiara stara się zaspokoić oczekiwania oprawcy, chce naprawić zły humor partnera, realizuje jego polecenia. Kiedy satysfakcja nie zostaje osiągnięta pomimo realizacji wszelkich obowiązków pokłady agresji sprawcy przybierają coraz ostrzejszych form. Najczęściej irytacja sprawcy a bezsilność i narastające napięcie pokrzywdzonego wywołuje awanturę.

Fazę narastającego napięcia wyraża:

1. Ciągłe napięcie i poirytowanie partnera
2. Nieustające awantury
3. Wzmożona ilość substancji uzależniających (alkohol, narkotyki)
4. Prowokacje ze strony partnera
5. Złe fizyczne i psychiczne samopoczucie ofiary.

II Faza gwałtownej przemocy charakteryzuje się brakiem kontroli u sprawcy nad własnymi emocjami. Wobec tego, wybuch drastycznych form przemocy spowodowany jest najczęściej mało istotnymi przyczynami. Ofiara najczęściej pozostaje w stanie szoku, niezrozumienia, osłabienia, rezygnacji i przerażenia.

Faza gwałtownej przemocy charakteryzuje się:

1. Gwałtowność, ataki szału
2. Używanie przemocy fizycznej
3. Bezradność, ból, szok poszkodowanego
4. Uczucie wstydu i przerażenia strony poszkodowanej.

III Faza miodowego miesiąca to faza odmiany. Sprawca uświadamia sobie, że postąpił zbyt ostro. Chcąc się zrehabilitować w oczach ofiary, dokonuje u siebie chwilowej zmiany. Najczęściej przeprasza, wykazuje żal i skruchę, przynosi prezenty. Pojawiają się również sformułowania w stylu: „to się już nigdy nie powtórzy”,  „zapomnijmy o tym co już minęło”. W tej fazie ofiara nabiera znowu sił i odwagi, zaczyna wierzyć w obietnice i prawdziwość zachowania sprawcy. Często nawet czuje się szczęśliwa i zapomina o wyrządzonej krzywdzie, przynajmniej do wystąpienia ponownego pierwszej fazy.

Faza miodowego miesiąca charakteryzuje się:

1. Żal i skrucha sprawcy, zapewnienia o zmianie na lepsze
2. Poszukiwania uzasadnienia popełnionych czynów
3. Diametralna zmiana ze sprawcy- kwiaty, czułości, rozmowy, zapewnienia o lepszą przyszłość

Zachowanie osób doznających przemocy bywa czasem niezrozumiała, irytująca, zniechęcająca do pomagania. Zmieniają zeznania, sprawiają wrażenie, że same nie wiedzą czego chcą; raz chcą ukarania sprawcy, innym razem próbują ochraniać sprawcę i wycofują skargę.

Sprawdź, czy doznajesz przemocy? Spróbuj odpowiedzieć na poniższe pytania.

Czy zdarza Ci się, że ktoś bliski:

 • popycha Cię, policzkuje, uderza, szarpie?
 • traktuje Cię w sposób, który Cię rani?
 • obrzuca Cię obelgami, wyzwiskami?
 • zmusza Cię do robienia rzeczy, które Cię poniżają?
 • nie pozwala Ci widywać się z przyjaciółmi i rodziną?
 • grozi, że Cię zabije lub zrani?
 • zabiera Ci pieniądze, każe o nie prosić?
 • niszczy Twoją własność?

Jeśli odpowiedziałaś/odpowiedziałeś twierdząco choć na jedno pytanie, istnieje duże prawdopodobieństwo, że doznajesz przemocy w rodzinie.

 

Pamiętaj!

 • Każdy człowiek ma prawo do nietykalności osobistej i nienaruszalności godności.
 • Poniżanie i obelgi bolą tak samo jak bicie. Nie trzeba mieć siniaków i złamanych kości, aby być doznawać przemocy domowej. Przemoc psychiczną można udowodnić tak samo jak fizyczną / często sprawca przemocy przekonuje swoją ofiarę, że tak nie jest i utwierdza ją w takim przekonaniu /.
 • Przemoc w rodzinie jest przestępstwem. Masz prawo szukać specjalistycznej pomocy!
 • Przemoc domowa zdarza się we wszystkich grupach społecznych niezależnie od poziomu wykształcenia i sytuacji ekonomicznej.

Pamiętaj, że osoba doznająca przemocy w rodzinie:

Boi się:

 • swoje życie i zdrowie;
 • tego, że nawet jeśli zawiadomi o przestępstwie policję, prokuraturę to i tak nikt nie będzie chciał zeznawać, że widział, słyszał jak ona doznaje przemocy;

Nie wierzy:

 • że ktoś chce i może jej pomóc,
 • że ma prawo prosić o pomoc,
 • że coś się zmieni;

Wstydzi się:

bo bierze na siebie całą odpowiedzialność za to co się dzieje w jej domu.

Osoby doznające przemocy cierpią na różnego rodzaju zaburzenia natury psychologicznej: popadają w depresję, niepokój, niekontrolowane wybuchy płaczu, śmiechu, agresji, niezrozumiałe zmiany decyzji, niepewność, nieuzasadnione reakcje lękowe, ciągłe poczucie zagrożenia. Trudno od nich oczekiwać racjonalnych zachowań, ponieważ ich umysłem rządzi cały czas strach przed sprawcą.

 

10 zasad pomagania osobom doznającym przemocy:

 • By im pomagać, trzeba znać zasady pomocy socjalnej i przepisy prawa.
 • Nie spiesz się sam i nie pospieszaj swoich klientów. Długotrwała przemoc sprawia, że ludzie dźwigają się ostrożnie i powoli – uszanuj ich tempo.
 • Pamiętaj, że nie każda osoba doznająca długotrwałej przemocy będzie gotowa działać, jeżeli w pobliżu znajduje się sprawca tej przemocy. Oznacza to w wielu wypadkach konieczność zapewnienia innego miejsca pobytu dla ofiary.
 • Nie naciskaj, lecz zapraszaj oraz informuj. Dawaj do zrozumienia, że nie grozi jej/jemu żaden cudzy pomysł instalowany na siłę w jej/jego życiu.
 • Szanuj zasadę małych kroków. Wspólnie szukajcie drobnych, lecz realnych posunięć.
 • Uważaj, by nie zranić wtórnie. Nawet, gdy bardzo się niecierpliwisz, nie okazuj tego, mówiąc: „Nie dziwię się, że twój mąż się na ciebie złości!”
 • Strzeż się przed wzmacnianiem myślenia akceptującego przemoc. Nie mów więc: „Istotnie, zapewne on/ona za bardzo się złości i stąd to wszystko”. Zawsze prezentuj przekonania przeciwne przemocy. Powiedz: „Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla przemocy”.
 • Zanim zaczniesz współpracę z innymi służbami, przygotuj grunt. Nie wysyłaj człowieka do instytucji, lecz do drugiego człowieka.
 • Pamiętaj, że raczej powinieneś uczyć, niż wymagać działania.
 • Zawsze dawaj nadzieję.                                                                 Opracował Instytut Psychologii Zdrowia

 

Pomagając osobom doznającym przemocy należy pamiętać, że są one rozchwiane emocjonalnie, a ich zachowanie to huśtawka. Przebywa ona w sytuacji zagrożenia przez kilka, a często kilkanaście lat, jest związana ze sprawcą różnymi więzami zależności. Odbiera to zdolność realnej oceny rzeczywistości. Często nie jest w stanie dostrzec grożącego jej niebezpieczeństwa i spustoszeń, jakie dokonują się w jej psychice. Powoli dzień po dniu traci zdolność samoobrony, każde wołanie o pomoc powinno być dla niej szansą ratunku i nie może być zlekceważone przez tych, którzy mogą pomóc.

Stosowaniu przemocy domowej często towarzyszy picie alkoholu. W stanie nietrzeźwości znikają mechanizmy samokontroli i nasilają się zachowania agresywne. Trzeba pamiętać, że osoba nietrzeźwa nie jest partnerem do negocjacji, rozmowy czy ugody.

Przemoc często dotyka też dzieci. Przemoc wobec dzieci to nie tylko fizyczne karanie, to także przemoc psychiczna, wykorzystywanie seksualne, niezaspokajanie podstawowych potrzeb dziecka. Na podwójne niebezpieczeństwo narażone są dzieci, które same doświadczają przemocy i są jej świadkami. Krzywdzone dzieci czują się opuszczone, winne, mniej wartościowe, bezsilne, nieakceptowane, odrzucone. Następuje zaburzenie postrzegania i rozumienia świata. Psychologiczna presja i ciągłe napięcie może być przyczyną wielu chorób psychosomatycznych takie jak pn.: bóle głowy, bóle żołądka, problemy z jedzeniem, trudności z nauką, koszmary senne, nocne moczenia. Oprócz widocznych skutków przemocy w czasie jej trwania obserwuje się też skutki odroczone. Doświadczenia przeżyte w dzieciństwie mają wpływ na całe życie.

Na podstawie: H. D. Sasal “Niebieskie Karty” – przewodnik do procedury interwencji Policji wobec przemocy w rodzinie

 

Co zrobić w sytuacji kryzysowej?

Przemoc jest problemem często spotykanym w rodzinie i dotyczy dużej ilości osób (szczególnie kobiet i dzieci). Jest przestępstwem ściganym przez prawo a nie sprawą rodzinną. Za przemoc odpowiedzialny jest sprawca. Nic nie usprawiedliwia przemocy, nawet alkohol. W sytuacji przemocy każda osoba może i powinna liczyć na specjalistyczną pomoc i interwencję.

 • Jeśli jesteś ofiarą przemocy i mieszkasz w okolicy Opola i potrzebujesz wsparcia możesz udać się do Ośrodka Wsparcia dla ofiar Przemocy w Rodzinie ul. Małopolska 20a (wejście od ul. Sosnkowskiego), 45-361 Opole  Kontakt: tel. 77 4556390077, tel. 4556391, tel. 77 4556392, e-mail: sow(at)mopr.opole.pl
 • Zgłoś się do pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w swoim rejonie, który może skierować Cię do odpowiedniej instytucji. Na stronie internetowej OPS Krapkowice/ Zespół Interdyscyplinarny http://ops.krapkowice.pl/40/46/zespol-interdyscyplinarny-ds-przeciwdzialania-przemocy-w-rodzinie.html /w Krapkowicach podano wykaz miejsc i instytucji pomocowych.
 • Poinformuj o fakcie znęcania się nad Tobą i Twoją rodziną Policję lub w Prokuraturę.
 • Jeżeli doznajesz przemocy i wzywasz Policję, poproś policjanta o wypełnienie tzw. Niebieskiej Karty a w sytuacji „bez wyjścia” możesz pod eskortą zostać przywieziona(ny) do Schroniska dla Ofiar Przemocy w Rodzinie lub Ośrodka Interwencji Kryzysowej (zabierz ze sobą wszystkie ważne dla Ciebie dokumenty).
 • Jeżeli zostałaś pobita(ty), jeśli zostały pobite Twoje dzieci, zgłoś się na pogotowie i poproś lekarza o obdukcję.

Gdzie można szukać pomocy na terenie województwa opolskiego?

Rejestr danych teleadresowych wszystkich jednostek oferujących specjalistyczne poradnictwo (w tym w zakresie przemocy w rodzinie), znajdujących się na terenie woj. opolskiego, jest publikowany pod poniższym adresem:

http://www.wps.opole.uw.gov.pl/Rejestr-jednostek-specjalistycznego-poradnictwa-284.html

Na terenie woj. opolskiego funkcjonują dwa specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, oferujące standard usług zgodny z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. (Dz. U. z dnia 8 marca 2011 r., nr 50, poz. 259):

 

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Opolu, ul. Małopolska 20a (wejście od ul. Sosnkowskiego)
tel. 77 4556390, . 77 4556391, 774556392

Czynne od poniedziałku do piątku

 w godz. 8.00-20.00, (schronienie całodobowo).

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Skarbowa 4
tel. 77 483 33 23, 77 481 02 82

Godziny pracy od poniedziałku do piątku
od 7.00 do 19.00, (schronienie całodobowo).

 


 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krapkowicach we współpracy z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Krapkowicach biorą udział w  kampaniach oraz organizują programy profilaktyczne służące pogłębieniu wiedzy  o konsekwencjach używania substancji psychoaktywnych ( alkohol, narkotyki , dopalacze).

Jednocześnie prowadzone są działania, które mają na celu podniesienie świadomości społeczeństwa na temat przyczyn i skutków agresywnych zachowań, a także stosowania przemocy w rodzinie.

W 2016 roku realizowane są następujące kampanie i programy profilaktyczne:

 

 1. Kampania „ Zachowaj Trzeźwy Umysł” - kampania była  prowadzona w szkołach podstawowych i gimnazjalnych. W konkursie plastyczno-literackim 6 uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej w Żywocicach otrzymało nagrody książkowe i zakwalifikowało się do następnego etapu dot. recenzji książki.
 2. Kampania „Przemoc boli” - kampania prowadzona w szkołach podstawowych składała się z trzech elementów:  materiały kampanijne i plakaty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, materiały edukacyjne dla rodziców, materiały szkoleniowe dla nauczycieli.
 3. Kampania „Reaguj na przemoc” - Zakupione materiały kampanijne tj. ulotki dla ofiar przemocy, ulotki dla świadków przemocy, ulotki dla sprawców przemocy. Materiały zostały przekazane do placówek tj. pomocy społecznej, służby  zdrowia   w tym również  wiejskich ośrodków zdrowia, policji itp.

Członkowie Komisji wraz z członkami Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w dniu 19.10.2016r. rozdali nagrody przyznane w konkursie plastyczno-literackim „ Pod Dobrą Opieką” w ramach Ogólnopolskiej Kampanii” Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Nagrody otrzymało 6  uczniów z Publicznej Szkoły Podstawowej w Żywocicach.

II. Programy profilaktyczne

Centrum Profilaktyki i Reedukacji „ATELIER”, Sp. z o.o. Kraków

9 edycji warsztatów dla uczniów klas IV i VI Szkół Podstawowych z tematyki „Moc słów- rozwiązywanie konfliktów” czas trwania 45 minut
 

3 szkolenia dla Rad Pedagogicznych „Procedura Niebieskiej Karty, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

 

KRAKOWSKI IMPRESARIAT ARTYSTYCZNY RONDO 30-348  Kraków

6 edycji – warsztatów profilaktycznych  dotyczących problematyki: dopalacze, cyberprzemoc, agresja wśród dzieci i młodzieży dla szkół podstawowych i gimnazjalnych.

 


Centrum Profilaktyki i Edukacji „PROFED”  os. Złotej Jesieni 6, 31-826 Kraków

Szkoły podstawowe i  ZSZ w Krapkowicach

 

8 edycji warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień połączonej z nauką udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej  „SZANUJ ZDROWIE RATUJ ŻYCIE”

 

Centrum Działań Profilaktycznych ul. Krakowska 37a, 32-420 Gdów

 „SZKOLNA INTERWENCJA PROFILAKTYCZNA „ to program, który służy przygotowaniu pracowników szkół do podejmowania działań wobec uczniów przejawiających zachowania ryzykowne - profilaktyka selektywna. Program jest rekomendowany przez tzw. instytucje centralne, tj. PARPA, KBPN, IPiN i ORE.

Program prowadzony jest w Gimnazjum nr 1 przy ZSS nr 1 w Krapkowicach oraz Gimnazjum przy Liceum Ogólnokształcącym im. J. Kilińskiego w Krapkowicach.

 

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień ul. K.K. Baczyńskiego 4 Płock

Program profilaktyczny „CUKIERKI” prowadzony dla uczniów klas III szkół podstawowych w Krapkowicach.

Program oparty jest na bajce profilaktycznej Agnieszki Grzelak „Cukierki”. Bajka jak i program powstały jako element szerszej współpracy fundacji Homo Homini z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Program profilaktyczny „ Odmów –Nie bierz” oraz „ Nie daj się oszukać- Dopalacze to też narkotyki”   dla Gimnazjum nr 1 przy ZSS nr 1 i Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach.

                                                   

Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień ul. K.K. Baczyńskiego 4 Płock

Program profilaktyczny „CUKIERKI” prowadzony dla uczniów klas III szkół podstawowych w Krapkowicach.

Program oparty jest na bajce profilaktycznej Agnieszki Grzelak „Cukierki”. Bajka jak i program powstały jako element szerszej współpracy fundacji Homo Homini z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

 


 

 

Szukaj na stronie