Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Dziś jest: piątek, 31-03-2023
Imieniny: Balbiny, Kamila, Kornelii
Wersja dla słabowidzących
slider-1.jpeg

Wydarzenia rok 2013 GKRPA

 


Kontrole placówek handlowych

Członkowie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w Krapkowicach kontrolowali sklepy, bary, restauracje zajmujące się sprzedażą alkoholu. Nie są to ostatnie kontrole. 16 Grudnia 2013r. popołudniu w wytypowanych obiektach na terenie gminy Krapkowice członkowie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, kontrowali przestrzeganie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości.
W związku z przeprowadzonym w lipcu br. przez Małopolskie Centrum Profilaktyki badania dotyczącego dostępności napojów alkoholowych przez nieletnich na terenie gminy funkcjonariusz policji właścicieli sklepów, ajentów informował o konsekwencjach karnych związanych ze sprzedażą alkoholu osobom  nieletnim.

Kontrola sklepu Krapkowice Rynek.jpeg

Zespół kontrolny informował również o uprawnieniach  jakie posiadają w przypadku  ujawnienia osoby nieletniej bądź nietrzeźwej kupującej alkohol. Zespół kontrolny sprawdzał także czy w rejonie sklepów nie przebywają osoby spożywające alkohol, sprawdzano  posiadanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Z uwagi na złe wyniki kontroli przeprowadzonej przez doświadczonych  trenerów z Małopolskiego Centrum Profilaktyki, gdzie na ponad 30 obiektów handlowych na terenie Gminy Krapkowice, tylko pracownicy czterech poprosili o okazanie dowodu osobistego osoby, która została ucharakteryzowana na nieletniego próbującego nabyć alkohol, w najbliższym czasie planowane są ponowne kontrole w celu przypomnienia kolejnym sprzedawcom  alkoholu o należytym i zgodnym z prawem wykonywaniem  pracy.

Członkowie GKRPA


Nagrodzeni w konkursie plastycznym w Gminie Krapkowice o tematyce "Wolność bez nałogów".

W środę 18 grudnia 2013r. w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach w obecności dyrekcji szkoły, nauczycieli, pedagogów, organizator konkursu „Wolność bez nałogów” w osobach przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krapkowicach Pani Marleny Kornaś i członka komisji Jarosława Waligóry  uroczyście nagrodzili laureatów, którymi okazali się uczniowie szkoły. Najwyżej została oceniona praca Moniki Bugajskiej, która zajęła  I  miejsce w pierwszym i drugim etapie konkursu.

Nagrodzeni w Konkursie 1.jpegNagrodzeni w Konkursie 2.jpegNagrodzeni w Konkursie 3.jpeg
 


Konkurs plastyczny w Gminie Krapkowice o tematyce "Wolność bez nałogów".

Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krapkowicach w dniu 21.11.2013r. podczas posiedzenia wybrali 3 najlepsze prace spośród przekazanych przez szkoły Gminy Krapkowice. Jury w składzie:

Marlena Kornaś, Romuald Haraf, Elżbieta Kołtuńska, Jarosław Waligóra, Bożena Cichuta,  Izolda Świstuń

Prace plastyczne zostały ocenione przez jury pod względem:

- związku pracy z tematyką konkursu
- wartości artystycznej i oryginalności prac

Po obejrzeniu prac jury postanowiło przyznać nagrody:

I   Miejsce: Monika Bugajska Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach
II  Miejsce:  Blanka Żmuda ZSS nr 1 Gimnazjum w Krapkowicach
III Miejsce: Alicja Iskra Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach

I   Miejsce: Monika Bugajska Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach.jpegII  Miejsce:  Blanka Żmuda ZSS nr 1 Gimnazjum w Krapkowicach.jpegIII Miejsce: Alicja Iskra Gimnazjum nr 2 w Krapkowicach.jpeg

Poniżej jest cały wykaz osób nagrodzonych w konkursie "Wolność bez nałogów"
PDFInformacja z przeprowadzonego konkursu plastycznego w Gminie Krapkowice .pdf (88,73KB)

„Wolność bez nałogów” to forma profilaktyki uzależnień od alkoholu, nikotyny oraz narkotyków. Celem konkursu było wzbudzenie wśród dzieci i młodzieży czynnych postaw w tym zakresie, a także kształtowanie zachowań promujących zdrowy tryb życia.

Członkowie GKRPA w Krapkowicach

 


Badanie dostępności napojów alkoholowych w Gminie  Krapkowice

W dniu 30 lipca 2013 na terenie miasta i gminy Krapkowice przeprowadzona została kampania informacyjna dla przedsiębiorców i sprzedawców napojów alkoholowych, mająca na celu uświadomienie praktycznej niemożności ustalenia wieku osoby kupującej alkohol.

Kampania została zrealizowana na zamówienie Pełnomocnika ds. Profilaktyki, Pani mgr. Marleny Kornaś.

 


Informacja  z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Krapkowice od 1 stycznia do 31 sierpnia 2013r.

PDF2013 Informacja z realizacji gminnego programu alkoholowego.pdf (103,68KB)

 

 

Szukaj na stronie