Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Dziś jest: poniedziałek, 24-06-2024
Imieniny: Danuty, Jana, Janiny
Wersja dla słabowidzących
slider-1.jpeg

Punkt konsultacyjny dla rodzin z problemem alkoholowym i dotkniętych przemocą w Krapkowicach

 

Punkt konsultacyjny w Krapkowicach
czynny jest od poniedziałku do czwartku w godzinach:
od 8.00 do 14.00 oraz od 16.00 do 20.00.

Osoba prowadząca:
Kołtuńska Elżbieta - Specjalista ds. Terapii Odwykowej i Uzależnień
Telefon kontaktowy: 775-431-907
Adres: 47-303 Krapkowice, ul. Krasickiego 4

Oferowana jest pomoc dla osób i rodzin z problemem alkoholowym, prowadzona jest działalność informacyjno-terapeutyczna w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie.

Działalność Punktu konsultacyjnego polega na:

 • motywowaniu do leczenia odwykowego,
 • informowaniu o możliwościach podjęcia leczenia w placówkach odwykowych,
 • udzielaniu wsparcia po leczeniu odwykowym,
 • rozpoznawaniu w trakcie kontaktu zjawiska przemocy domowej i udzielaniu stosownego wsparcia i informacji o możliwościach powstrzymania przemocy,
 • uruchamianiu interwencji w przypadku zdiagnozowania przemocy domowej,
 • posiadaniu informacji na temat możliwości pomocy i kompetencji poszczególnych służb na terenie gminy i w innych instytucjach mogących zaangażować się w pomoc dla klientów.

Współpraca z instytucjami na rzecz osób dotkniętych przemocą domową:

 • Ośrodek Pomocy Społecznej,
 • policja,
 • kurator sądowy,
 • pedagodzy szkolni
 • Ogólnopolskie Pogotowie dla ofiar przemocy - "Niebieska Linia".

W Punkcie konsultacyjnym odbywają się spotkania grup:

AA i AI-ANON w dniach: poniedziałek, wtorek i piątek od godz. 17.00

Na spotkania grupy AA zgłaszają się trzeźwi alkoholicy oraz skierowani przez OPS i komisję alkoholową, oraz dobrowolnie uczestniczący od kilkunastu lat stali członkowie ruchu AA. Spotkania dla uzależnionych odbywają się w gronie do 30 osób dwa razy w tygodniu. Grupy samopomocowe AA i AI-Anon w Krapkowicach prowadzą działalność od 1980 roku. Program AA i AI-Anon polega na udzielaniu wsparcia zdrowiejącym alkoholikom i ich rodzinom, oraz na realizowaniu programu zdrowienia "12 Kroków AA". Członkowie grupy AA i sympatycy trzeźwości powołali Krapkowickie Stowarzyszenie Trzeźwościowo­-Turystyczne w 2004 roku. Ruch AA i Stowarzyszenie wspólnie organizują trzeźwościowe imprezy ,liczne wyjazdy integracyjne do sąsiednich klubów AA na opolszczyźnie. Uczestnicy uroczyście obchodzą swoje rocznice trzeźwościowe w klubie, zapraszając rodzinę i znajomych. Organizowane są wieczorki taneczne, biwaki nad jeziorami i spotkania świąteczne np. spotkanie "opłatkowe" i wielkanocne. Na spotkaniu wigilijnym 2012r. brało udział ponad 40 osób z udziałem pana Burmistrza, kierownika OPS w Krapkowicach i przedstawicieli Komisji alkoholowej. Grupy trzeźwościowe brały udział w wyjazdach do Lwowa, Częstochowy, Lichenia i do Pragi. Dzieci z rodzin alkoholowych wraz z opiekunem korzystały z wyjazdów do wód termalnych i kuligów w Zakopanem oraz z imprez Mikołajkowych.

 

 

Szukaj na stronie