Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Dziś jest: czwartek, 21-10-2021
Imieniny: Celiny, Hilarego, Janusza
Wersja dla słabowidzących
slider-1.jpeg

Nowa oferta żywności z Opolskiego Banku Żywności
 
 Żywność z Banku Żywności 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach informuje, że żywność z Opolskiego Banku Żywności będzie wydawana przez Krapkowickie Centrum Dobroczynności w dniach od 20.01.2020r. do 31.01.2020r. w godz. od 9.30 do 13.00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach na ul. Damrota 2 (parter). Jednocześnie informujemy, że żywność będzie wydawana na skierowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach. Po skierowania można zgłaszać się do pracowników socjalnych tut. OPS.

 PODPROGRAM 2018 – efekty
 

  1. Krapkowickie Centrum Dobroczynności z terenu województwa opolskiego przy współpracy Bankiem Żywności w Opolu realizowało Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  wrzesień 2018 – czerwiec 2019.
  2. Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:
  • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe);
  • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
  • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
  • mięsne (szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju),
  • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
  • tłuszcze (olej rzepakowy),
  • dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym).

2. Pomoc żywnościowa trafiła do 742 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu Gminy Krapkowice

3. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

* 48 ton 289.62 kg żywności;

* 4452 paczek żywnościowych;

 

4. W ramach Podprogramu 2018 dla 60 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono  2 warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących:

• Ekonomiczne - 1 spotkanie dla  35 uczestników

• Kulinarne - 1 spotkanie dla 25 uczestników

 

 

 
PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM

PODROGRAM  2018

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących,  a jej celami szczegółowymi są:

1.     organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji partnerskich lokalnych, zwanych dalej OPL, zgodnie z zasadami PO PŻ,

2.     racjonalne zagospodarowanie artykułów spożywczych otrzymanych z OPO oraz z innych źródeł  na potrzeby udzielania pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym,

3.     przekazanie artykułów spożywczych osobom zakwalifikowanym do otrzymania pomocy żywnościowej zgodnie z zasadami POPŻ,

4.     prowadzenie działań w ramach środków towarzyszących wśród osób najbardziej potrzebujących zakwalifikowanych do objęcia pomocą żywnościową, mających na celu włączenie społeczne.

 

OKRES DYSTRYBUCJI ŻYWNOŚCI: sierpień 2018 – czerwiec 2019 

Pomoc żywnościowa dystrybuowana jest przez Banki Żywności [OPR] do Organizacji Partnerskich Lokalnych [OPL], która przekazuje żywność bezpośrednio do osób potrzebujących. 

 KRYTERIA KWALIFIKOWALNOŚCI I SPOSÓB KWALIFIKACJI:

1.     Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej oraz poziomem dochodów odniesionych do procentowej wartości odpowiedniego kryterium dochodowego określonego w tej ustawie - których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.: 1402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1056 zł dla osoby w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Pomoc udzielana będzie w postaci artykułów spożywczych lub posiłków, które będą przekazywane osobom najbardziej potrzebującym bezpłatnie.

2.     Sposób kwalifikacji:

·         OPS będą wydawać osobom potrzebującym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej  lub przekazywać OPL listy osób zakwalifikowanych do pomocy  z POPŻ, pod warunkiem uzyskania zgody tych osób;

·         OPL mogą w swoich siedzibach przyjmować oświadczenia od osób kwalifikujących się do przyznania pomocy żywnościowej [załącznik nr 5 do wytycznych]. Oświadczenia wraz z wypełnionym skierowaniem  przekazywane będą do OPS, następnie OPS wystawia skierowania, które będą przekazywane do OPL;

·         OPL mogą samodzielnie kwalifikować wyłącznie osoby bezdomne do udziału  w POPŻ na podstawie podpisanego oświadczenia  [załącznik nr 6 do wytycznych].

 

ZASADY PRZEKAZYWANIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH:

1.     Pomoc żywnościowa jest przekazywana osobom najbardziej potrzebującym za pośrednictwem Organizacji Partnerskich Lokalnych  ( OPL ) w formie paczek żywnościowych lub posiłków.

2.     Paczka żywnościowa  to minimum kilka tj. składająca się z co najmniej  trzech artykułów spożywczych  z różnych grup towarowych  wydawanych jednorazowo  a wchodzących  skald zestawu. Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje: ( kg )

1

groszek z marchewką

3,6

2

fasola biała

3,6

3

koncentrat pomidorowy

1,6

4

buraczki wiórki

1,05

5

powidła śliwkowe

1,8

6

makaron jajeczny

4,5

7

makaron kukurydziany

0,5

8

ryż biały

3

9

kasza gryczana

1,5

10

herbatniki maślane

0,8

11

mleko UHT

7

12

ser podpuszczkowy

2,4

13

szynka drobiowa

3

14

szynka wieprzowa

2,1

15

pasztet wieprzowy

0,64

16

kabanosy wieprzowe

0,36

17

filet z makreli

1,7

18

cukier

4

19

miód nektarowy

0,4

20

olej rzepakowy

4

21

gołąbki w sosie pomidorowym

1,6

 

3.     Posiłek  to każdy posiłek przygotowany w OPL, np. jadłodajnie, schroniska dla osób bezdomnych] do tego przeznaczone: śniadanie, II śniadanie, obiad – w szczególności  gorący posiłek, podwieczorek, kolacja]. Posiłki do spożycia na miejscu są przygotowywane i wydawane w placówkach posiadających zaplecze kuchenne (m.in. w schroniskach dla bezdomnych, jadłodajniach, noclegowniach) z wyłączeniem świadczenia usług firm zewnętrznych (np. catering).

4.     W  uzasadnionych sytuacjach np. stan zdrowia, lub indywidualne potrzeby żywnościowe  można zmienić artykuł spożywczy na inny w odpowiedniej proporcji  lub zwiększyć liczbę opakowań.

5.     W przypadku rodzin z dziećmi dopuszcza się zwiększenie liczby opakowań artykułów spożywczych do potrzeb rodzin .

6.     Żywność wydawana osobom potrzebującym  w ramach POPŻ wydawana jest nieodpłatnie.

 

 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach planował kwalifikowanie osób do Podprogramu 2016, po podjęciu współpracy z Europejską Fundacją Ludzi Dobrej Woli „SERDECZNA POMOC” z siedzibą w Jeleniej Górze, w zakresie bezpłatnej dystrybucji żywności dla najuboższych na terenie naszej gminy. Współpraca z ww. Fundacją była uzależniona od nawiązania przez nią współpracy partnerskiej i podpisania umowy dotyczącej przekazywania produktów żywnościowych dla najuboższych z Federacją Banków Żywności.

W związku z faktem, że nie doszło do podpisania umowy pomiędzy Fundacją, a Bankiem Żywności, tut. Ośrodek nie ma możliwości we własnym zakresie zająć się obsługą Podprogramu 2016.


 UWAGA

Informujemy, że rodzice korzystający z pomocy OPS posiadający dzieci w wieku do 3 lat w dniach wtorek (20.01.2015) i środa (21.01.2015) w godzinach od 8.00 do 12.00 będą mogli odebrać kaszki i zupki dla dzieci.
Odbiór będzie miał miejsce w tut. Ośrodku Pomocy Społecznej na ul. Damrota 2  parter pokój nr 3.

 


Informacja o podjęciu współpracy gminy Krapkowice
z Bankiem Żywności w Opolu.

W miesiącu styczniu 2014r. gmina Krapkowice i Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach podpisały umowę z Bankiem Żywności w Opolu z siedzibą w Luboszycach na realizację programu „Dostarczanie żywności najuboższej ludności UE w 2014r.”

Aby uzyskać pomoc:
należy zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach. Pracownicy socjalni z odpowiednich rejonów wydają skierowania wszystkim osobom do tej formy pomocy uprawnionym. Żywność będzie rozdzielana wśród podopiecznych OPS Krapkowice i jest przyznawana najuboższym mieszkańcom gminy Krapkowice.

Aby znaleźć kontakt i namiary na pracownika socjalnego opiekującego się Państwa rejonem zamieszkania -  należy szukać pod poniższym linkiem.

Dział Pomocy Środowiskowej


Miejsce wydawania:
Otmęt ul. Damrota 2 parter pok. nr 3.

W dniach 02.07.2014 - 04.07.2014 w godz. 9.00 - 11.00 Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach ul. Damrota 2 Ip. pok. 11 będzie wydawał z Banku Żywności w Opolu - "mleko bebiko" o ww. mleko mogą ubiegać się wszystkie rodziny korzystające z pomocy społecznej, które posiadają dzieci w wieku do lat 3.

 

Żywność będzie wydawana w następujących dniach:

06.02.2014r. w godz. 9.00 - 11.0

Szukaj na stronie