Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Dziś jest: piątek, 19-07-2019
Imieniny: Alfreny, Rufina, Wincentego
Wersja dla słabowidzących
slider-1.jpeg

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny


Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z trójką dzieci, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Rodzicom karta wydawana jest dożywotnio, dzieciom do ukończenia 18 lub 25 lat w przypadku kontynuowania nauki. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta przyznawana jest bezpłatnie i bez względu na dochód. Od 16 czerwca 2014r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach przyjmuje wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny. Sprawdź pod poniższym linkiem komu przysługują Karty Dużej Rodziny:

https://www.gov.pl/web/rodzina/komu-przysluguje-kdr

W sprawie wszelkich pytań, a zwłaszcza jeżeli Państwo przymierzają się do przesłania nam wniosku o KDR drogą elektroniczną, dobrą rzeczą dla wszystkich stron byłby tu uprzedni kontakt telefoniczny z nami, aby udało nam się uniknąć niepotrzebnych problemów i błędów zazwyczaj związanych z tą formą składania wniosku, która na dzień dzisiejszy nadal niestety nie jest tym najprostszym rozwiązaniem jak byśmy tego oczekiwali. Prosimy zatem o kontakt pod nr. tel. 774447626.

Od 1 stycznia 2019 r. Karta Dużej Rodziny przysługuje tym rodzicom, którzy mają lub w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku(Karty w tym drugim przypadku przysługują zazwyczaj tylko samym rodzicom, nawet jeśli na chwilę obecna posiadają oni aż do dwójki dzieci spełniających kryteria ustawowe, gdyż aby te dzieci mogły otrzymać KDR, wymagana jest na dzień dzisiejszy tak jak i w latach uprzednich nadal - trójka dzieci będąca obecnie na utrzymaniu rodziców i jednocześnie spełniająca wymagania wiekowe, czyli będąca do 18 roku życia, bądź ucząca się do 25 roku życia).

Rodzicom którzy mają lub mieli na utrzymaniu co najmniej 3 dzieci zalecamy pobranie wzorów wniosku oraz oświadczenia według naszego własnego opracowania, niniejsze wzory te są objętościowo mniejsze i czytelniejsze, a tym samym łatwiej się je wypełnia.


PDFWniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny (wzór OPS Krapkowice).pdf (stronę 1 i 4 wypełnia tylko wnioskodawca, natomiast strony 2 i 3 wypełnia się osobno dla każdego członka rodziny) W przypadku rodziców którzy łącznie mieli na utrzymaniu troje dzieci ważnym jest aby te dzieci wraz z obecnymi nazwiskami, miejscami zamieszkania oraz PESELAMI i danymi ich rodziców również wykazać we wniosku - właśnie na str. 2 i 3, pomimo faktu, że zgodnie z ustawą o KDR karty dzieciom tych rodziców się nie należą)


PDFZKDR-03 Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej (wzór OPS Krapkowice).pdf (na oświadczeniu mamy możliwość wpisania obu rodziców oraz zaznaczenia który z nich jest wnioskodawcą, a następnie wypisujemy imiona i nazwiska dzieci wraz z PESELAMI)

 


Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku można pobrać bezpośrednio ze stron ministerstwa: (pod  poniższym linkiem)
https://www.gov.pl/web/rodzina/dokumenty-potrzebne-do-zlozenia-wniosku

(lub bezpośrednio z naszej strony poniżej:)

PDFKDR Wniosek_o_przyznanie_Karty_Dużej_Rodziny_lub_wydanie_duplikatu.pdf

(dodatkowe  ew. załaczniki:)

PDFZKDR-03 Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej.pdf

PDFZKDR-01 Oświadczenie_o_planowanym_terminie_ukończenia_nauki_w_szkole_lub_szkole_wyższej.pdf

PDFZKDR-02 Oświadczenie_o_pozostawaniu_w_dotychczasowej_rodzinie_zastępczej_lub_rodzinnym_domu_dziecka.pdf

PDFZKDR-04 Informacja_o_osobach_mogących_wyświetlać_Kartę_w_formie_elektronicznej.pdf

dodatkowe informacje
PDFObjaśnienia_do_wniosku1.pdf
PDFInstrukcja_-_jak_wypełnić_elektroniczny_wniosek_o_mKDR.pdf
PDFInstrukcja_-_jak_wypełnić_wniosek_o_ZKDR-04.pdf


Wyszukiwanie partnerów Karty Dużej Rodziny
https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdrWnioski wraz z załącznikami można składać po czym zamówione Karty również osobiście odebrać w siedzibie tut. OPS w Krapkowicach ul. Damrota 2, III piętro, pokój nr 9 (w poniedziałki od godz. 8.00 do 16.00, a pozostałe dni tygodnia tj. od wtorku do piątku w godz. 8.00 do 15.00). W sprawie uzyskania informacji o KDR lub umówienia się co do osobistego odbioru kart prosimy o kontakt pod nr tel. 774447626.Wyczerpujące informacje dotyczące obsługi i korzystania z mKDR
https://wsparcie.e-wojewoda.pl/pliki_newsy/69/pliki/20180307112905_INFOGRAFIKAMKDR13A4.pdf


Wyczerpujące informacje dotyczące zamawiania i korzystania z mKDR 
https://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5538,9638,jak-otrzymac-mkdr-i-z-niej-korzystac.html

Z dniem 1 stycznia 2018 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. poz.1428). Nowelizacja przynosi ze sobą możliwość ubiegania się o KDR już nie tylko w wersji tradycyjnej, ale również elektronicznej. Dotychczasowi jej dysponenci również mogą ubiegać się o jej wydanie w wersji elektronicznej. W związku z tym funkcjonują już nowe wnioski oraz dodatkowe załączniki jak ZKDR-04.
Kroki jakie należy podjąć, aby otrzymać elektroniczną Kartę Dużej Rodziny:
1. złożyć wniosek w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej lub za pośrednictwem portalu
, podając dane osób, dla których wnioskuje o Kartę elektroniczną wraz z numerem telefonu i adresem poczty elektronicznej, na który przyjdą dane autoryzacyjne do aplikacji mKDR,
2. po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez gminę, na adres poczty elektronicznej zostanie przesłany link do sklepu App Store lub Google Play oraz numer Karty, a na podany numer telefonu SMS z hasłem do pierwszego logowania wraz z ostatnimi cyframi Karty,
3. po ściągnięciu aplikacji na swoje urządzenie mobilne, należy zalogować się podając skopiowany z e-maila numer Karty Dużej Rodziny oraz hasło z SMS, które należy zmienić po pierwszym logowaniu,
4. spersonalizować Karty Dużej Rodziny członków rodzin wielodzietnych, którym zawnioskowano o przyznanie Karty elektronicznej, przy czym rodzic poza swoją Kartą może w swoim telefonie wyświetlać Karty swoich dzieci oraz drugiego rodzica.


 


Informacja dla oczekujących aktualnie na odbiór kart.
W siedzibie tut. Ośrodka do odbioru są wszystkie karty na które Państwo składali wnioski do dnia 30 listopada 2018r.


 


Pozostałe dokumenty dotyczące KDR

PDFustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Duzej Rodziny wraz ze zmianami oczekujacymi na wejscie w zycie.pdf
PDFnowelizacja rozporzadzenia KDR - 1 stycznia 2018 r..pdf
PDFrozporzadzenie MRpiPS z dnia 27 lipca 2017r..pdf

poprzednie:
PDFUstawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin.pdf
PDFtekst jedn. Dz. U. z 2017 poz. 1832 z dnia 3 października 2017 r. o Ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.pdf
PDFUstawa z dnia 5 grudnia 2014 o Karcie Dużej Rodziny.pdf
PDFRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2014 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.pdf
PDFRozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz wzoru wniosku w sprawie przyznania K.pdf
PDFWzór znaku Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny (Zalacznik nr 3).pdf
PDFLogo Karty Dużej Rodziny (Zalacznik nr 4).pdf
 


Partnerzy KDR w gminie Krapkowice na dzień 25.09.2017
http://krapkowice.pl/download/attachment/47286/zestawienie-znizek.pdf

Wyszukiwarka partnerów KDR w całym kraju
https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/sprawdz-gdzie-skorzystasz-z-karty-duzej-rodziny
 


Dodatkowe strony na których znajdą Państwo informacje ws. KDR

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/czym-jest-karta-duzej-rodziny/
https://empatia.mpips.gov.pl/
https://rodzina.gov.pl/
https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina

 

 

 

 

 

Szukaj na stronie