Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Dziś jest: niedziela, 25-06-2017
Imieniny: Łucji, Witolda, Wilhelma
Wersja dla słabowidzących
slider-1.jpeg

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny


Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z trójką dzieci, także rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka. Rodzicom karta wydawana jest dożywotnio, dzieciom do ukończenia 18 lub 25 lat w przypadku kontynuowania nauki. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Karta przyznawana jest bezpłatnie i bez względu na dochód. Od 16 czerwca 2014r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach przyjmuje wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny.
 

Wniosek o przyznanie KDR
PDFWzór wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny (Zalacznik nr 2).pdf

Oświadczenie zał. do wniosku o KDR
PDFOświadczenie ws. Karty Dużej Rodziny.pdf

Wniosek z oświadczeniem w sprawie wydania duplikatu lub przedłużenia KDR
(skrócona wersja dla osób którym skończyła się data ważności lub zgubiły kartę)

PDFWniosek o wydanie przedłużenia lub duplikatu KDR.pdf

Składając wniosek o przyznanie Karty przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty w celu ich skopiowania i uwierzytelnienia przez organ przyjmujący są to m.in.:

1) w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej
w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
2) w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce (data planowego ukończenia zawiera rok, miesiąc i dzień);
5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
6) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
7) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.


Wnioski wraz z załącznikami można składać poczym zamówione Karty osobiście odbierać w siedzibie tut. OPS w Krapkowicach ul. Damrota 2, III piętro, pokój nr 9 (w poniedziałki od godz. 8.00 do 16.00, a pozostałe dni tj. od wtorku do piątku w godz. 8.00 do 15.00). W sprawie ewentualnych pytań lub umówienia się co do odbioru kart prosimy o kontakt pod nr tel. 774-466-559 wew. 26.


Informacja dla oczekujących aktualnie na odbiór kart.
W siedzibie tut. Ośrodka do odbioru są wszystkie karty na które Państwo składali wnioski do dnia 18 kwietnia 2017r.


 


Pozostałe dokumenty dotyczące KDR

PDFUstawa z dnia 5 grudnia 2014 o Karcie Dużej Rodziny.pdf
PDFRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2014 r. uchylające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.pdf
PDFRozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz wzoru wniosku w sprawie przyznania K.pdf
PDFWzór znaku Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny (Zalacznik nr 3).pdf
PDFLogo Karty Dużej Rodziny (Zalacznik nr 4).pdf
 


Partnerzy KDR w gminie Krapkowice na dzień 10.11.2015
PDFZestawienie zniżek oferowanych przez podmioty + porozumienie 10.11.2015.pdf

Wyszukiwarka partnerów KDR w całym kraju
https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/wyszukiwanie-partnerow-karty-duzej-rodziny
 


Dodatkowe strony na których znajdą Państwo informacje ws. KDR

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/czym-jest-karta-duzej-rodziny/
https://empatia.mpips.gov.pl/
https://rodzina.gov.pl/
https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina
http://wydarzeniakdr.pl/

 

 

 

 

 

Szukaj na stronie