Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Dziś jest: piątek, 31-03-2023
Imieniny: Balbiny, Kamila, Kornelii
Wersja dla słabowidzących
slider-1.jpeg

Stołówka OPS


Stołówka przy Domu Dziennego Pobytu

Przy DDP funkcjonuje stołówka dla uczestników korzystających z pobytu w Domu.

Zgodnie z Uchwała Nr XI/145/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 lutego 2012r.

  • Prawo do korzystania z pobytu i posiłków w Domu mają mieszkańcy Gminy Krapkowice na podstawie decyzji Kierownika OPS w Krapkowicach . Pierwszeństwo do korzystania z tej formy pomocy mają osoby o najniższych dochodach, niepełnosprawne i samotne.
  • Prawo do korzystania wyłącznie z posiłków w Domu, mają osoby korzystające z usług opiekuńczych Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach, osoby mające przyznane miejsce w ŚDS na podstawie decyzji Kierownika OPS oraz osoby będące w szczególnie trudnej sytuacji życiowej na wniosek pracownika socjalnego.
  • W zależności o posiadanego dochodu w stosunku do kryterium dochodowego określanego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, wysokość odpłatności za posiłki kształtuje się następująco:

 

dochód do 150% kryterium dochodowego – odpłatność 0

dochód od 150% do 200% kryterium dochodowego – odpłatność 50%

dochód od 200% kryterium dochodowego – odpłatność 100%

 

Zarządzeniem Nr 17/2018

Kierownika OPS z dnia 28 grudnia 2018 w sprawie wysokości stawki żywieniowej za posiłek obiadowy w DDP, wysokość stawki żywieniowej za jeden posiłek wynosi od 01.01.2019r. – 5 zł.
 

Szukaj na stronie