Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Dziś jest: poniedziałek, 24-06-2024
Imieniny: Danuty, Jana, Janiny
Wersja dla słabowidzących
slider-1.jpeg

Stołówka OPS


Stołówka przy Domu Dziennego Pobytu

 

Przy DDP funkcjonuje stołówka dla uczestników korzystających z pobytu w Domu.

Zgodnie z Uchwałą Nr XI/145/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 15 lutego 2012 r. (z późn. zm.)

  • Prawo do korzystania z pobytu i posiłków w Domu mają mieszkańcy Gminy Krapkowice na podstawie decyzji Kierownika OPS w Krapkowicach . Pierwszeństwo do korzystania z tej formy pomocy mają osoby o najniższych dochodach, niepełnosprawne i samotne.
  • Prawo do korzystania wyłącznie z posiłków w Domu, mają osoby korzystające z usług opiekuńczych Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach, osoby mające przyznane miejsce w ŚDS na podstawie decyzji Kierownika OPS oraz osoby będące w szczególnie trudnej sytuacji życiowej na wniosek pracownika socjalnego.
  • W zależności o posiadanego dochodu w stosunku do kryterium dochodowego określanego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, wysokość odpłatności za posiłki kształtuje się następująco:

 

dochód do 200 %  kryterium dochodowego – odpłatność 0,00 zł (bezpłatnie)

dochód powyżej 200% kryterium dochodowego – odpłatność 100% kosztu posiłku

 

Zarządzeniem Nr 12/2022

Kierownika OPS z dnia 26 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości stawki żywieniowej za posiłek obiadowy w DDP, wysokość stawki żywieniowej za jeden posiłek wynosi od 01.09.2022 r. – 6,00 zł.


 

Szukaj na stronie